Novus Sanity Check

Sanity check är Novus egen podcast där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen.

Alla avsnitt

#67 Andreas Norlén

Avsnitt 67 är här – och vi välkomnar varmt talman Andreas Norlén till Novus Sanity Check

Andreas Norlén är en inflytelserik svensk politiker och medlem i Moderaterna (M). Han är mest känd för sin roll som talman i Sveriges riksdag, en roll han haft sedan 2018. Som talman leder han den svenska parlamentariska processen och spelar en avgörande roll i att säkerställa att demokratiska principer följs. Norlén är en framträdande figur inom svensk politik och en nyckelperson i landets beslutsfattande.

Podden belyser flera intressanta ämnen. Vad innebär det egentligen att vara talman? Fokuserar politiker på de verkliga problem som människor har? Hur ska man se på den makt man har i olika positioner? Det är frågor som besvaras.

Vidare diskuteras även förtroendet för politiker.

Andreas Norlén: ”Det är viktigt att politiker arbetar med att lösa människors problem. Jag tror också att det är det som i längden bygger förtroende. Vi hade en förtroendeuppgång under pandemin, och vi såg samma sak under finanskrisen 2008. De allmänna förtroendesiffrorna för politiker har aldrig varit så höga som då. Det skiljde Sverige från andra länder, där förtroendet störtade på grund av människornas syn på politikernas arbete. Det visar att det politiska systemet levde upp till det förtroende som människor känner och att vi kunde lösa det bygger även det på förtroendet. Det är både intressant och hoppfullt.”

Klicka nedan för att lyssna på Torbjörn Sjöströms samtal med Andreas Norlén på Spotify eller så kan du lyssna genom att klicka här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: