Samhällsutveckling

Vi hjälper er att se verkligheten bakom siffrorna

Vi lever i en samtid som präglas av utveckling och förändring. Händelser i omvärlden och snabb kunskapsspridning påverkar rörligheten i våra attityder och livsmönster på ett sätt vi inte sett förut.

Våra konsulter följer samhällsdebatten och har lång erfarenhet av opinionsundersökningar och marknadsundersökningar som ett sätt att förstå och tolka de mönster vi ser i vår nutid. Tillsammans med er så hjälper vi till att formulera de rätta frågorna och se verkligheten bakom siffrorna.

Oavsett hur era behov ser ut så lyssnar vi och skräddarsyr en lösning som passar bäst för era förutsättningar.

Vi tycker på allvar att en undersökning är mer än en siffra som ger nyhetsvärde. Därför arbetar vi på Novus sedan länge med ett medvetet fokus på metod och kvalité i både process och leverans.

Attitydundersökningar

Många offentliga aktörer behöver förstå allmänhetens attityder och inställningar till olika företeelser och områden. Vi hjälper till med alla typer av attitydkartläggningar. Vi finns mitt i navet av alla aktörer i samhället och har en stor förståelse för hur samhället fungerar.

Kunskapskartläggningar

Det finns en mängd missförstånd i dagens samhälle. Det gäller allt från uppfattningar om företag/organisationer till uppfattningar om företeelser. Att få kunskap om sin målgrupps kunskap om det egna företaget blir ofta en aha-upplevelse. Okunskap är ofta ett hinder för att budskap ska nå fram. Vi hjälper dig att kartlägga kunskapen kring ditt företag och era hjärtefrågor.

Kontaktperson
Peter Blid

  • Opinionsundersökningar
  • Kunskapskartläggningar
  • Attitydundersökningar
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: