Novus Sverigepanel

Novus Sverigepanel – ett Sverige i miniatyr

En webbpanel ska leverera hög kvalitet och tillförlitliga resultat. Kan man inte lita på resultatet är webbundersökningar värdelösa. Novus står kvalitet hela vägen. Grunden är fältinsamlingen, om svaren inte speglar verkligheten spelar analysen ingen roll.

Syftet med Novus Sverigepanel är att ge en representativ bild av vad vi som bor i Sverige tycker. Idag består vår Sverigepanel av cirka 50 000 slumpmässigt rekryterade panelmedlemmar från hela landet som enligt branschorganisationen Esomars riktlinjer besvarat minst en undersökning under senaste året.

Slumpmässig rekrytering

Vi använder oss vid panelrekryteringen av slumpmässiga urval, det vill säga inte självrekrytering. Detta innebär att initiativet vid rekrytering alltid kommer från Novus och att ingen kan själv anmäla sig eller ”ansöka” om att vara med i vår webbpanel. Anledningen till att vi inte har någon självrekrytering, där man kan anmäla sig själv, är för att panelen ska leverera resultat som är riksrepresentativ i avseende ålder, kön, region och åsikter. Det är alltså viktigt att ha full kontroll över urvalet och det krävs dessutom ett slumpmässigt rekryterat urval för att kunna redovisa statistiska felmarginaler.

Panel är en färskvara vilket innebär att vi kontinuerligt rekryterar nya medlemmar till Novus Sverigepanel. Rekryteringen sker regelbundet via telefonintervjuer, sms-inbjudan och postala utskick med personlig kod för att anmäla sig till panelen. Vid det postala utskicket kontaktas även de som vi inte har telefonnummer på.

Välj rätt undersökningsmetod

Alla undersökningar är unika och ska behandlas därefter. Novus Sverigepanel kan både vara substitut och komplement till andra metoder. Vi hjälper till att rätt hitta rätt undersökningsmetod specifikt för varje problematik så att ni ska ha mest möjlig nytta av undersökningen.

Som kund hos Novus kan du luta dig tillbaka och vara trygg i att vi tar hand om allt det praktiska och att grundutförandet håller hög kvalitet. Har du frågor svarar vi gärna. Prata med din kontaktperson eller skicka din fråga här.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson

Se gärna vår presentationsfilm om hur det går till när Novus gör en webbundersökning åt en kund till Novus via Novus-Sverigepanel.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: