Novus Sverigepanel

Novus Sverigepanel – ett Sverige i miniatyr

En webbpanel ska leverera hög kvalitet och tillförlitliga resultat. Kan man inte lita på resultatet är webbundersökningar värdelösa. Novus står kvalitet hela vägen. Grunden är fältinsamlingen, om svaren inte speglar verkligheten spelar analysen ingen roll.

Syftet med Novus Sverigepanel är att ge en representativ bild av vad vi som bor i Sverige tycker. Idag består vår Sverigepanel av cirka 45 000 slumpmässigt rekryterade panelister från hela landet.

Ingen självrekrytering

Vi använder oss av en slumpmässig rekrytering, det vill säga inte självrekrytering. Detta innebär att initiativet vid rekrytering alltid kommer från Novus och att ingen kan själv anmäla sig eller ”ansöka” om att vara med i vår webbpanel. Anledningen till att vi inte har någon självrekrytering, där man kan anmäla sig själv, är för att panelen ska vara riksrepresentativ i avseende ålder, kön och region. Det är alltså viktigt att ha full kontroll över urvalet och det krävs dessutom ett slumpmässigt rekryterat urval för att kunna redovisa statistiska felmarginaler.

Rekryteringen sker framförallt genom slumpmässiga telefonintervjuer men även genom riktade personliga inbjudningar till kända underrepresenterade målgrupper. Till personer som saknar registrerade telefonnummer skickar vi personliga inbjudningar via post för att säkerställa att även dessa personer bjuds in till Novus Sverigepanel. Vi använder oss även av sms för att nå personer som inte svarar i telefon.

Panel är en färskvara vilket innebär att vi kontinuerligt nyrekryterar nya medlemmar till vår panel. Novus definierar en aktiv medlem en som svarat på minst en undersökning under senaste kvartalet. Branschorganisationen Esomar har en gräns på ett år vilket vi tycker är för frikostigt.

Välj rätt undersökningsmetod

Alla undersökningar är unika och ska behandlas därefter. Novus Sverigepanel kan både vara substitut och komplement till andra metoder. Vi hjälper till att rätt hitta rätt undersökningsmetod specifikt för varje problematik så att ni ska ha mest möjlig nytta av undersökningen.

Som kund hos Novus kan du luta dig tillbaka och vara trygg i att vi tar hand om allt det praktiska och att grundutförandet håller hög kvalitet. Har du frågor svarar vi gärna. Prata med din kontaktperson eller skicka din fråga här.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson