Styrelse

Bertil Jacobson

Styrelseordförande. Tidigare journalist inom Sveriges Radio och TV. Chefredaktör för TCO-tidningen och därefter informationschef i TCO.

Kinna Bellander

Ordinarie Ledamot. Tidigare bl.a. vd Moderna Tider, vice vd MTG, vice VD TV4.

Kristin Sjöström

Ordinarie ledamot. Art Director på Novus och delägare, Creative Director och Regissör på produktionsbolaget Francis Floor. Tidigare bl.a Producent och AD på MTV Networks.

Torbjörn Sjöström

VD Novus Group Int AB. Grundare av ett par IT företag, ledande positioner på Ericsson, Symbian, Gallup AB samt Styrelseledamot Softcom AB
Årets kommunikationskonsult 2014
CEO of the year 2016 in the market research industry