Seminarier

Novus seminarier våren 2020

FEBRUARI

13e februari – Vi kommer att lägga upp hela seminariet som film inom kort.

Frukostseminarium: Brister våra digitala kunskaper?

I slutet av 2019 genomförde Novus en undersökning på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket, om allmänhetens kunskapsnivåer inom digitalisering och hur kunskaperna påverkar vår personliga integritet.

Svensk biblioteksförening genomförde denna undersökning för att väcka frågan om bibliotekens roll som folkbildare kopplat till digitaliseringen och medborgares integritet. Undersökningen bygger delvis på en studie av det amerikanska institutet PEW. Här några av insikterna:

  • En majoritet svarar fel på de flesta av frågorna. Här ser vi bland annat att kunskapen delvis speglar de samhällsdebatter man har haft i respektive land.
  • Kännedomen om ägandeförhållandena bland vanliga tjänster och teknikföretag är mycket låg. Fyra av fem känner exempelvis inte till vilka som äger Bank-ID, trots att de flesta använder sig av tjänsten. Är det rimligt att det offentliga gör sig så beroende av en privatägd tjänst?
  • Vi ser att det finns betydande brister i kunskap kring säkerhetsfrågor online, och att äldre och de med lägre utbildning har betydligt sämre kunskap. Vad får detta för konsekvenser?

Diskussion kring vad digital kunskapsbrist innebära för vissa grupper och vilka risker det kan medföra.

 

18:e februari (Stockholm)

Presentation av Novus Livsmedelsbarometer

Mer information kommer senare.

 

20:e februari, kl. 8.30-9.30 (Stockholm)

FRUKOSTSEMINARIUM: Klimat, hållbarhet och energi

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi?

I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, har Novus genomfört en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till dessa områden. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

 


Samtliga seminarier är gratis, men om du anmäler dig och inte kommer debiterar vi 500 kronor + moms. Seminarierna hålls som oftast i våra lokaler på Sveavägen 59.

I menyn kan ni hitta de seminarier vi spelat in.

Kontakta Peter om ni är intresserad av något av våra seminarier.

 

Kontaktperson
Peter Blid

Novus Stories

Jag vill ha Novus nyhetsbrev, min e-post är