Seminarier

Novus seminarier våren 2020

På grund av det rådande läget med coronaviruset kommer vi endast hålla seminarier online under en tid framöver.

Mars

Tisdagen den 24:e mars, kl. 15:00-16:00

ETT WEBINAR OM IDEELLA ORGANISATONER, ENGAGEMANG OCH GIVANDE

Novus har tillsammans med Giva Sverige (branschorganisationen för tryggt givande), för sjätte året i rad, genomfört en undersökning om allmänhetens syn på ideella organisationer och givande. I årets undersökning har vi försökt att få en bättre bild av vilka ändamål människor föredrar att skänka till och på vilka sätt vi är beredda att hjälpa till. .

Självklart ger undersökningen också en inblick i om svenskarnas uppfattning om ideella organisationer har förändrats, och när och på vilka sätt allmänheten vill ge gåvor. I samband med webinaret presenteras Giva Sveriges rapport ”Tillit och fördom – om allmänhetens syn på ideella organisationer”.

Vi inleder med en presentation av rapporten och sedan följer ett samtal om allmänhetens uppfattningar och givande i förhållande till organisationers olika ändamål.

Medverkande:
Josefiina Ben Azzouz, analytiker Giva Sverige
Peter Blid, strategisk rådgivare Novus
Katarina Edström, biträdande insamlingschef WWF
Mohammed Mohsen, kommunikationschef Islamic Relief
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Du är hjärtligt välkommen via din dator!

OSA senast måndagen den 23:e mars. Vi kommer bekräfta din anmälan. Anmälan till webinaret sker via Giva Sveriges anmälningssida, via länken här.


Samtliga seminarier är gratis, men om du anmäler dig och inte kommer debiterar vi 500 kronor + moms. Seminarierna hålls som oftast i våra lokaler på Sveavägen 59.

I menyn kan ni hitta de seminarier vi spelat in.

Kontakta Peter om ni är intresserad av något av våra seminarier.

 

Kontaktperson
Peter Blid

Novus Stories