Övriga tjänster

Några av våra specialområden 

Våra medarbetare har förutom omfattande undersökningskompetens även kunskap och erfarenheter inom olika specialområden. Vi erbjuder produkter som Livsmedelsbarometern – en årlig kartläggning bland allmänheten där vi tar upp aktuella fenomen, trender och områden inom livsmedelssektorn, Energivarumärket – en modell särskilt utvecklad för energibranschen för att ge er förståelse för ert varumärke och redskapen att bli ännu starkare, och Hållbarhet – strategi för en kommunikation kring hållbarhet som målgruppen förstår. Vi kan också erbjuda tjänster som Audit där vi går genom alla era undersökningar och ger en samlad bild av all kunskap och alla insikter som finns i dessa, och Medieanalys.

Läs mer om våra övriga produkter och tjänster här.

Kontaktperson
Lena Rodén
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: