Novus integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Hantering av personuppgifter som kommer in via Novus hemsida

De personuppgifter vi samlar in via vår hemsida är sådana som du själv uppger till oss till exempel via vårt formulär för offertförfrågan, kontaktformulär eller via anmälan till vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter sparas i vårt CRM-system Lime. Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig gällande en offert eller annan fråga du har ställt oss, eller för att skicka vårt nyhetsbrev. Vi delar inte dina personuppgifter med andra aktörer. Du har alltid rätt att begära att Novus, helt eller delvis, tar bort dina personuppgifter och/eller bakgrundsdata som vi sparat i vår databas. Vidare har du rätt att ändra eller, inom 30 dagar och i elektroniskt format, ta del av de uppgifter som vi har sparat om dig.

Hantering av personuppgifter som kommer in via Novus nyhetsbrev

När du anmäler att du vill ha Novus nyhetsbrev behöver du uppge din e-postadress till oss, samt samtycka till att vi behandlar denna. Behandlingen innebär att din e-postadress kommer att sparas hos Novus och användas för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Novus är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Vi lämnar aldrig din e-postadress vidare till tredje part. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, och avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, genom att mejla Novus på info@novus.se.

Hantering av personuppgifter som kommer in via Novus Sverigepanel

Vad är syftet med Novus Sverigepanel?
Syftet med Novus Sverigepanel är att ge en så representativ bild som möjligt av vad de som bor i Sverige tycker i olika frågor. Som panelmedlem får du bl.a. vara med och tycka till om aktuella frågor i samhället. På så sätt kan vi förse våra kunder med snabb, precis och tillförlitlig insikt.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Den rättsliga grunden för den personuppgiftsbehandling som sker inom Novus Sverigepanel är samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla till info@novus.se alternativt ringa oss på 08-128 196 00.

Ansvar för personuppgifterna

Novus är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom Novus Sverigepanel.

Vilken information sparas?

När en undersökning från Novus är genomförd och avslutad tas kopplingen mellan respondenten och de data som samlats in bort. Den enda information som Novus sparar om dig är din e-postadress, samt svaren på de frågor som du besvarade antingen när du registrerade dig eller vid den senaste uppdateringsundersökningen där vi bad dig uppdatera dessa uppgifter. Denna information används endast för att bjuda in dig till relevanta undersökningar, samt för att på en aggregerad nivå ha möjlighet att redovisa resultaten för kommande undersökningar. Informationen sparas endast så länge du är medlem i Novus Sverigepanel.

Anonymitet

Novus garanterar att ingen kommer att se att just du deltagit i en undersökning eller vad just du svarat. Det är frivilligt att svara på de undersökningar vi skickar ut och dina svar behandlas självklart konfidentiellt. Att skydda din personliga integritet är lika viktigt för oss som för dig. Novus kommer aldrig att lämna ut din e-postadress eller andra uppgifter om dig till tredje man.

Rätt till radering eller ändring av personuppgifter samt till registerutdrag

Du har även alltid rätt att begära att Novus, helt eller delvis, tar bort dina personuppgifter och/eller bakgrundsdata som vi sparat i vår databas. Vidare har du rätt att ändra eller, inom 30 dagar och i elektroniskt format, ta del av de uppgifter som vi har sparat om dig.

Hantering av personuppgifter som kommer in via våra övriga undersökningar

Novus genomför även undersökningar som inte involverar Novus Sverigepanel. Vi använder då obundna slumpmässiga urval från bl.a. SPAR eller andra databaser med offentliga uppgifter. Där finns ofta information om namn, kön, ålder och kontaktuppgifter till alla personer som är folkbokförda i Sverige. När det gäller företagsurval köps dessa ofta från Bisnode. Ibland används även kontaktuppgifter som finns tillgängliga på olika företags hemsidor och liknande. I samtliga dessa fall är Novus personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Den rättsliga grunden för den personuppgiftsbehandling som görs inom ramen för dessa undersökningar är intresseavvägning.

Vi genomför också undersökningar med våra uppdragsgivares kunder eller medlemmar. I de fall vi får personuppgifter via våra uppdragsgivare är det uppdragsgivaren som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna, medan Novus är personuppgiftsbiträde. Vi ingår alltid personuppgiftsbiträdsavtal med våra uppdragsgivare, vilka reglerar den personuppgiftsansvariges respektive personuppgiftsbiträdets ansvar och skyldigheter.

Informationen och personuppgifterna för ovan det urval vi får från våra uppdragsgivare används endast inom ramen för den undersökning som urvalet avser.

Säkerhet

När Novus genomför undersökningar sparar vi personuppgifter och insamlade svarsdata i krypterade databaser där personuppgifter och svarsdata är pseudonymiserade. Pseudonymiseringen innebär att personuppgifter och insamlade svarsdata lagras i olika databaser, i olika format och på olika ställen.

Novus har upprättat nödvändiga säkerhetsrutiner för behandlingen av personuppgifter enligt de krav som uppställs i GDPR-lagstiftningen och av Integritetsskyddsmyndigheten. Alla personuppgifter sparas inom EU och tillgången till dina personuppgifter är begränsad till ett fåtal personer som ansvarar för all urvalshantering och bearbetning av alla insamlade data. Novus har dessutom ett ”Service Level Agreement” med vår systemleverantör, Quenchtec, vilket reglerar fysisk och teknisk säkerhet, tillgänglighet, backup, mm.

Novus följer även de regler som den internationella branschorganisationen ESOMAR tillämpar när det gäller hantering av kunddata och sekretess. Novus är fullvärdig medlem i ESOMAR.

Klagomål

Om du anser att Novus inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt GDPR-lagstiftningen, har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kontaktuppgifter finns på: www.imy.se

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: