KD och abortfrågan

28 juni, 2019

Jag har fått en hel del män på internet som talat om att jag haft fel. Mer eller mindre hövligt har jag fått höra hur de kan mitt jobb bättre än mig, och att förtroendet för mig och Novus därmed är helt förbrukat. Ja inte mycket att göra åt det, vårt jobb är ju inte att vara till lags, utan att fokusera på den kunskap vi tar fram med våra undersökningar som grund.
Så är det nya samhället då kunskap och fakta inte kan hållas isär,…

Novus/The Global Village: ny rapport om Sveriges mest utsatta områden

20 juni, 2019

Under den nyligen avslutade Järvaveckan, släppte Novus och stiftelsen The Global Village en ny rapport: ”Perspektiv 2019 – tvåtusen svar från Sverige utsatta områden”. Vi har kartlagt landets 61 mest utsatta områden, där det bor motsvarande cirka 500 000 invånare. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra nya fakta och nya kunskaper till integrationsdebatten i Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker i olika samhällsfrågor.…

Novus-seminarium: två av tre är oroliga för klimatförändringar – men vet de hur de ska agera?

17 juni, 2019

Novus genomförde den 5:e juni ett seminarium för att diskutera frågan vad man bör tänka på när man kommunicerar runt hållbar utveckling.
Under seminariet diskuterades de svårigheter vi människor har att förstå något så komplext och abstrakt som hållbar utveckling. Utgångspunkten var Novus undersökningar som pekar på stora kunskapsluckor om till exempel Sveriges utsläpp av växthusgaser och orsakerna till varför de minskat. Exempelvis tror en majoritet att en större användning och LED-lampor och bättre vitvaror är en av de främsta orsakerna till att Sverige minskat våra utsläpp av växthusgaser.…

AAPOR del 1

13 juni, 2019

För en månad sedan var det dags för AAPORs årliga konferens, det 74:e i ordningen, nästa år fyller AAPOR 75 år. Denna gång var det i Toronto, så alla Amerikaner fick ansöka om inresetillstånd precis som jag och de andra fåtal Européer som var där. Tanken är att det skall bli fler blogginlägg där jag tar upp lite intressanta saker och erfarenheter.

Upplägget är intensivt, det är 4,5 dagar med ca tre sessioner om dagen med upp till 12 parallella seminarier.…

Kort kommentar om Demoskop och Inizio

10 juni, 2019

Idag skedde en strukturaffär mellan konkurrenterna Demoskop och Inizio. Där Demoskop köper upp Inizio.
Jag har fått lite frågor om det påverkar Novus affär, jag ser ingen negativ förändring för Novus. Men eftersom vi är noterade och Demoskop är ett gammalt undersökningsföretag som en hel del känner igen är det lika bra med en kort kommentar.
Demoskop var ett bolag som var större än Novus när jag tillträdde som VD, men deras affär verkar för mig som en utomstående ha stagnerat.…