Det egentliga syftet med en medarbetarundersökning – om priset för ett ärligt svar

21 maj, 2018

När undersökningar och statistik debatteras upprepas ofta klyschan ’Som man frågar får man svar’. Givetvis ligger det mycket i det. En illa formulerad fråga, eller en problematisk struktur i ett frågebatteri, påverkar den svarandes tolkning och därmed svaren som ges.
Andra faktorer som har inverkan på kvaliteten på en undersökning är bland annat urval, metod, bortfall eller om de som deltar oroar sig för att deras svar kan komma i orätta händer. Den sistnämnda fallgropen aktualiserades den 16 maj då Ekot i Sveriges Radio rapporterade om en medarbetarundersökning som genomförts inom Polismyndigheten.…

Lagom och ickelagombeteende

18 maj, 2018

Jag pratade nyligen med Micael Dahlén. Vi pratar om mycket när det sker, bl.a. sa han att han inte kan göra något lagom. Nu var exemplet coca cola light, men det fick mig inte bara att tänka utan det slog an en sträng av stark igenkänning. Jag började prata om normalfördelningskurvan, det är lätt hänt att jag kommer på konstiga saker, och jag sa bl.a. något i stil med.
”Ja vi som inte kan göra saker lagom blir väl antingen knarkare eller så går det rätt bra för oss.”
Micael är speciell på så många bra sätt,…

Om fakta och kunskap, vad är skillnaden? Fundera på det

8 maj, 2018

Jag har tänkt länge på skillnaden mellan fakta och kunskap. Jag har hållit föredrag i flera år kring vad kunskap är. Men ändå kommer jag stegvis fram till nya tankar kring detta. Särskilt i tider av ”fake news” och faktakollar under ett valår.
Fakta är inte samma sak som kunskap. Fakta kan vara rätt men det är ändå missvisande.
Kunskap är att man har så mycket fakta att man kan värdera den och man har en rättvisande bild av en fråga.…

Skillnader i vilka politiska frågor som är viktiga

13 april, 2018

Novus presenterar regelbundet undersökningar som visar vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktiga. Så klart extra intressant såhär under ett valår när partierna ska vinna väljare.
Resultatet av undersökningarna presenteras nästan alltid för allmänheten i stort. Tittar man däremot på hur olika grupper svarar på vilka frågor de tycker är viktigast så finns en hel del skillnader.
Klicka på grafens olika undergrupper för att se hur skillnaderna ser ut mellan väljarnas topp tio viktigaste frågor.…

Jag hade fel, vi måste prata om bortfallet

10 april, 2018

Vi måste prata om bortfallet, jag hade fel.
Texten är rättad 20180424, se längst ned i texten varför.
Jag har sagt att bortfallet inte är ett problem, att det i regel är slumpmässigt. Ja, alltså sköter man det rätt är det inte fel, då är det så. Men en sak fick mig att haja till i Ipsos senaste väljarbarometer. De angav en svarsfrekvens på 13 %  15 % i telefondelen, och i deras webdel angav de 25 % i svarsfrekvens.…