Väljarkårens läsvanor

25 september, 2019

Novus har tillsammans med SR:s podd Det Politiska Spelet (DPS) genomfört en undersökning om väljarkårens läsvanor. Detta är en specialpodd med fokus på bokläsning med anledning av bokmässan i Göteborg som går av stapeln i helgen. Vi har genomfört en rad undersökningar genom åren med DPS kring olika livstilsfrågor och kulturpreferenser såsom tv-tittande, musikpreferenser mm.
I denna undersökning har vi alltså tittat på väljarkårens läsvanor. Detta är bara ett nedslag, och det finns stora möjligheter till att få ökad förståelse för läsvanor i utökade undersökningar.…

28 % är mycket otrygga med det politiska ledarskapet

13 september, 2019

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 5 – 11 september 2019. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.
Bakgrund
Majoriteten av svenskarna anser att barnen kommer att få ett sämre samhälle än idag. En majoritet är otrygga med det politiska ledarskapet. Samtidigt efterfrågar väljarna ledarskap och förvaltning från politikerna bara var tionde svensk anser att politiska visioner är viktigast.…

Ålder är bara en siffra även i sociala medier. 

2 september, 2019

Novus har gjort en undersökning där vi tittat på attityder kring erfarenhet och nyfikenhet nyhetskonsumtion och sociala medier kopplat till ålder. Undersökningen genomfördes med 1000 svenskar i åldern 18-79 år i Novus representativa Sverigepanel.
Först ut berättar vi om ålder och sociala medier, vilka kanaler som används och av vem, vilka som delar, vilka som fluktar och vilka som bara gillar.
Vem har vad
3 av 4 svenskar och främst kvinnor har Facebook,…

KD och abortfrågan

28 juni, 2019

Jag har fått en hel del män på internet som talat om att jag haft fel. Mer eller mindre hövligt har jag fått höra hur de kan mitt jobb bättre än mig, och att förtroendet för mig och Novus därmed är helt förbrukat. Ja inte mycket att göra åt det, vårt jobb är ju inte att vara till lags, utan att fokusera på den kunskap vi tar fram med våra undersökningar som grund.
Så är det nya samhället då kunskap och fakta inte kan hållas isär,…

Novus/The Global Village: ny rapport om Sveriges mest utsatta områden

20 juni, 2019

Under den nyligen avslutade Järvaveckan, släppte Novus och stiftelsen The Global Village en ny rapport: ”Perspektiv 2019 – tvåtusen svar från Sverige utsatta områden”. Vi har kartlagt landets 61 mest utsatta områden, där det bor motsvarande cirka 500 000 invånare. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra nya fakta och nya kunskaper till integrationsdebatten i Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker i olika samhällsfrågor.…