Rapporter

Ta del av spännande rapporter från Novus

Vi på Novus gör en rad egna undersökningar för att sprida kunskap i ett visst ämne. Här har vi samlat de rapporter vi skapat på eget initiativ.

På temat livsmedel har vi vår årliga Novus Livsmedelsbarometer som vi säljer som en färdig produkt. Vi har även undersökt medievanor i Medieklimatet och en rapport med självförklarande titel Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Alla tre kan du beställa från oss idag genom att mejla oss på info@novus.se.

Längre ned på sidan hittar du den årliga rapportserien Perspektiv som vi gjort tillsammans med Stiftelsen The Global Village i samband med Järvaveckan, samt rapporten AI är en samhällsfråga tillsammans med addAI. Rapporterna är helt gratis att bläddra i online eller ladda ned.


Novus Livsmedelsbarometer

Vi lever i en tid då mat diskuteras mer än någonsin förr. En ny kokbok kommer ut dagligen och vi omvärderar ständigt vår kost. Vårt beteendet ändras kontinuerligt eftersom trender och dieter styr, liksom nya kostråd tillsammans med en ständigt närvarande oro som får sin näring från alla debatter om kost. Vi har fått nya uttryck som ”hållbar kost”, ”flexitarianer”, ”matsvinn”, ”matskam” och ”närodlat”. Men hur påverkar detta oss som konsumenter? Lever vi som vi lär?

Novus Livsmedelsbarometer tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn. Syftet är att förstå och lära känna konsumenterna.

Första året Novus Livsmedelsbarometer lanserades var 2020. En del av frågorna är återkommande, så att vi kan följa utvecklingen över tid, andra frågor ställer vi för att följa upp en specifik trend eller liknande.

Det går att beställa rapporten tryckt eller digitalt. För prisuppgift och beställning kontakta Lena Rodén (lena.roden@novus.se).


Medieklimatet 2021

Medierna har varit i stor förändring de senaste tjugo åren. De nya digitala vanorna och aktörerna har satt stor press på traditionell media.

Läs mer om Medieklimatet här.


Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi. 

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi?

I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, har Novus genomfört en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till dessa områden. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

Det går att beställa rapporten tryckt eller digitalt. För prisuppgift och beställning kontakta cecilia.dahlheim@novus.se. Du kan också boka en föreläsning i ämnet av oss.


Perspektiv 2021

För femte året i rad genomförde Novus undersökningen bland boende i utsatta områden tillsammans med Stiftelsen The Global Village, arrangörerna av Politikerveckan i Järva. Undersökningen är genomförd med invånare i de 60 utsatta områden som finns i landet. Den innehåller även en undersökning med allmänheten, för att kunna jämföra de boende i utsatta områden med övriga invånare i landet. Nytt för i år är också en undersökning genomförd med chefer med personalansvar i privat och offentlig sektor.


Perspektiv 2020 – Med särskilt fokus på unga vuxna

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden tycker och tänker kring samhällsutvecklingen i området där de bor och i Sverige i stort. Syftet med den här undersökningen har från början varit att vi vill tala med, och inte om människor. Undersökningen görs för fjärde året i rad och har besvarats av människor med bakgrund i över 100 olika länder. Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Stiftelsen The Global Village.

Här de ämnen vi ställt frågor kring i årets rapport:

 • Coronautbrottet
 • Sakpolitik och förtroende
 • Arbets-marknad och företagande
 • Trygghet och lokalsamhälle
 • Mellanmänsklig tillit
 • Unga vuxnas råd till politiker
 • Nyckelinsikter och samman-fattning

Utan kostnad. Levereras digitalt.

Klicka på rapporten nedan för att läsa digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Perspektiv 2020 – Med särskilt fokus på unga vuxna


Perspektiv 2019 – på uppdrag av Politikerveckan i Järva

Unik undersökning med boende i landets 60 utsatta områden. Det pratas mycket om de som bor där, men lite med de som bor där. I rapporten kan man bla få svar på följande frågor.

 • Hur ser framtidstron ut bland de boende där, i jämförelse med allmänheten i övrigt?
 • Vilka effekter har lägre reallöner på vardagsekonomin – ett par exempel
 • Hur ser förtroendet för institutioner ut i de utsatta områden
 • Vilka är de viktigaste åtgärderna för att förbättra integrationen enligt de boende i områdena?

Utan kostnad. Levereras digitalt.

Klicka på rapporten nedan för att läsa digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Perspektiv 2019 – på uppdrag av Politikerveckan i Järva


AI är en samhällsfråga

Tillsammans med addAI har Novus gjort en undersökning om AI ur några olika samhällsperspektiv. Rapporten bör ses som ett första steg för att kunna gräva djupare i frågor kring AI och samhällsutvecklingen.

Undersökningen handlar om den svenska allmänhetens syn på en framtid där AI slagit igenom på bred front. Om man t.ex. tror att framtiden kommer vara mer eller mindre demokratisk, om ens personliga data kommer bli mer eller mindre värd och om de stora teknikbolagens inflytande kommer vara större eller mindre. Vi har också undersökt frågor om inställningen till offentlighetsprincipen och AI i offentlig sektor, personlig integritet och vilken aktör man har störst förtroende för när det gäller att skydda ens personliga data.

Syftet med undersökningen har varit att bredda samhällsdebatten om AI genom att inkludera den svenska allmänhetens attityder i frågor av detta slag.

Vilka slutsatser kan vi dra av denna rapport? Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Du kan också boka en föreläsning av oss, genom att kontakta Peter Blid (peter.blid@novus.se). Läs mer om våra föreläsningar i menyn till höger.

Utan kostnad. Levereras digitalt.

Klicka på rapporten nedan för att läsa digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

AddAI


Novus kundcase

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: