Novus Sanity Check

Sanity check är Novus egen podcast där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen.

Alla avsnitt

#72 Henrik Oscarsson - undersökningsforskning

Den här gången får ni lyssna på ett innehållsrikt samtal mellan Torbjörn Sjöström och veckans gäst Henrik Ekengren Oscarsson.

Ekengren Oscarsson är en svensk statsvetare och professor vid Göteborgs universitet. Han är känd för sitt arbete inom politisk vetenskap och opinionsundersökningar. Han har gjort betydande forskning kring politiskt beteende, väljarbeteende och opinionsbildning i Sverige. Han har också varit involverad i flera stora opinionsundersökningar och är en framstående expert inom sitt område. Arbetet har bidragit till en ökad förståelse för svensk politik och samhälle.

Samtalet berör flera ämnen – men tar grund i undersökningsforskningens värld. Ett samtal som naturligt kretsar kring gemensamma nämnare som valundersökningar, tillförlitliga undersökningar och skillnaden mellan analyser i forskningsvärlden och från privata aktörer.

“Idag är det fortfarande så att det är väldigt många verklighetsuppfattningar om opinionen som faktiskt inte stämmer. Som opinions- och väljarforskare ser jag varje dag tecken på att människor har en skruvad ide om vad folkopinionen är, vilken roll den har i ett demokratiskt samhälle, hur den förändras och vart den är på väg. Jag undrar lite över om det har att göra med att vi lever i en populistisk era, säger Ekengren Oscarsson.”

Klicka nedan för att lyssna på med Henrik Oscarsson och Torbjörn Sjöströms samtal på Spotify eller så kan du lyssna genom att klicka här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: