Metod & forskning

En samlad plattform för kunskapsdelning och metodforskning om undersökningar

I företag, inom organisationer, i offentlig sektor, i media och i samhällsdebatten generellt spelar undersökningar en viktig roll. Inte helt förvånande finns det både bra och mindre bra undersökningar som olika aktörer genomför, tar till sig, pratar om och tar beslut utifrån.

Novus har sedan länge drivit ett medvetet arbete kring tillförlitlighet och ökad förståelse för vad en bra genomförd undersökning verkligen kan bidra med. Vi vill bidra till att öka kunskapen hos undersökningsköpare, men även sprida kunskap inom olika områden som vi arbetar med. Detta gör vi genom metodforskning, skriva offentliga rapporter, ha föreläsningar samt bjuda in till öppna seminarier.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson
Vill du veta mer?
Kontakta oss här
Läs mer

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: