Värderings- och kommunikationsmodell

Förstå din målgrupp på ett djupare plan

För att få ett bra beslutsunderlag eller förstå opinionen måste man naturligtvis ställa relevanta frågor, men det är också viktigt att förstå skillnaden i uppfattning mellan olika grupper.

Det är väldigt vanligt att vi i undersökningsbranschen använder demografisk data så som kön, ålder, plats, inkomst, utbildning eller andra parametrar som olika vanor eller intressen för att förstå skillnader i uppfattningar. Vi på Novus vill ta detta ytterligare ett steg och förstå på ett djupare plan. Vi vet genom den senaste 10 årens hjärnforskning att människor skapar beteendemönster och uttrycksätt via sina erfarenheter i olika sammanhang.

Att förstå människor via språket är både möjligt och viktigt. Människor reagerar omedelbart positiv på rätt tilltal i kommunikationen. Vår värderings- och kommunikationsmodell ger Novus kunder, möjlighet att definiera och upptäcka sin målgrupps motivation och utifrån detta utveckla tilltalet.

“Denna typ av information kommer att vara oumbärlig i ett samhälle där traditionella uppdelningar som ålder och kön inte längre räcker till för att identifiera målgruppen. Modellen ligger helt i linje med Novus ambitioner att genom gedigen kompetens och nytänkande fortsätta att utveckla undersökningsbranschen och skapa mervärde för våra kunder. “Precision och tillförlitlighet är viktiga ledord i vårt arbete”, säger Torbjörn Sjöström, VD på Novus.

Viktig bakgrundsdata som används i modellen finns redan tillgängliga för samtliga panelmedlemmar, vilket ger ett unikt helhetsgrepp. Genom att endast ställa ett par frågor kan Novus kunder kartlägga inte bara målgruppens åsikter, utan även förstå dem på ett djupare plan och få insikt i vilken typ av kommunikation som tilltalar dem.

Vi på Novus har genom detta en möjlighet att hjälpa dig att förädla svaren på ett helt nytt sätt.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson
Kontaktperson
Torbjörn Sjöström
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: