Partiledarförtroende

November 2018

Sedan augustis undersökning har det hänt riktigt mycket. En del går att härleda till valresultatet, men den utdragna regeringsbildningen är också en stor förklaring till förändringen.

Stefan Löfven är tillbaka på förstaplats för första gången på ett år, denna gång delad med Ebba Bush Thor. Löfven har högst stöd bland de rödgröna, men allianspartiernas och SD:s sympatisörer har lågt förtroende för honom.

Ebba Bush Thor rusar upp från en 7:e till en 1:a plats. Tack vare en mycket bra valrörelse, men också hur hon agerat under regeringsbildningen. Idag lyfts hon upp till en delad förstaplats av tre partiers sympatisörer, KD, M och SD. Att 56 % av SD:s sympatisörer har förtroende för henne är en stark anledning till hennes förstaplats

Att Ulf Kristersson misslyckades att bilda en regering har tydligt skadat förtroendet för honom, han går från att vara partiledaren med högst förtroende till en tredjeplats. Från ett positivt balansmått till ett kraftigt negativt.

Annie Lööf är undersökningens största tapp i placeringar, från en andraplats till en femteplats men Jan Björklund är den partiledare som tappat mest i förtroende – Björklund tappar sju procentenhet.

Man kan i undersökningen se hur upprivande processen med regeringsbildningen varit inom alliansen. Polariseringen mellan rödgröna och allianspartierna är kvar, men man kan se klyftan mellan allianspartierna. M och KD har en samsyn och har högst förtroende för Kristersson och Bush Thor och lågt förtroende för Björklund och Lööf.

Inom de rödgröna är förtroendet störst för Lööf bland Alliansens partiledare. Men trots det är det markant lägre än de har för Sjöstedt och Löfven. Dock är det intressant att de rödgröna har högre förtroende för Lööf än de har för MP:s båda språkrör.

Bland allianspartierna är förtroendet för Ebba Busch Thor en vattendelare, M och KD har högt förtroende, L och C har lågt förtroende. Den klyftan inom Alliansen är inte alls lika tydligt vad gäller Ulf Kristersson.

Annie Lööf är den partiledare som har mest förtroende i båda lägren, var tredje alliansväljare och var tredje rödgrön väljare har förtroende för henne. Dock representerar Annie också klyftan inom alliansen på samma gång, då förtroendet för henne är mycket lågt bland M och KD-sympatisörer.

Övriga Allians- och rödgröna partiledare markerar tydligt en skillnad i förtroende mellan Alliansen och rödgröna. Jan Björklund visar också på splittringen inom Alliansen, med förtroende hos L och C men inte hos M och KD. Däremot är förtroendet för Björklund signifikant lägre bland de rödgröna än bland alliansväljare.

Om väljarna var polariserade innan valet så är de än mer splittrade nu kring förtroendet och övergripande har vi nu en normalnivå av lågt förtroende för partiledare i Sverige, något som generellt är dåligt för tilltron till demokratin i Sverige.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Läs mer och ladda ned den senaste rapporten här: Rapport_Novus Förtroende_Partiledare_181127