Partiledarförtroende

Vilken partiledare har högst förtroende?

Juni 2019: Ebba Busch Thor fortfarande högst förtroende

Ebba Busch Thors tappar lite i förtroende jämfört med maj, men inte så mycket som hennes väljarstöd. Hon är fortfarande den partiledare med högst förtroende. Vilket kan tyda på en möjlighet till återhämtning för KD och att abortfrågan inte slog så hårt, förtroendet för partiledaren mycket viktigt för att kunna vinna väljarnas förtroende, lågt förtroende för partiledaren innebär lågt förtroende för politiken och leder till lågt väljarstöd.

Jonas Sjöstedts förtroende ökar och är nu på en delad andraplats med Stefan Löfven som är kvar på samma nivå som i maj.

Ulf Kristersson ökar signifikant i förtroende vilket kunde antydas i det ökade väljarstödet i Novus/SVT senaste väljarbarometer från juni. Endast en procentenhet bakom Stefan Löfven. Ulf Kristerssons balansmått förbättras rejält. Kristersson går i denna undersökning om Jimmie Åkesson i förtroendeligan.

Jimmie Åkesson är kvar på ungefär samma nivå som i maj, med en ökning på en procentenhet. Annie Lööf ökar svagt i förtroende, hennes balansmått förbättras. Första gången Nyamko Sabuni undersöks och hon går in på samma position som Jan Björklund, men med ett högre förtroende, endast strax efter Annie Lööf. Nyamko är också relativt okänd, där 13 % säger att de inte känner till personen. Men hon är ändå mindre okänd än Per Bolund som är kvar sist i förtroendelistan och lika okänd i juni som när vi undersökte honom när han tillträdde i maj.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Läs mer och ladda ned den senaste rapporten här: Rapport_Novus Förtroende_Partiledare_juni

Jag vill ha Novus nyhetsbrev, min e-post är