Partiledarförtroende

Juni 2018

Ulf Kristersson passerar Annie Lööf och tar över förstaplatsen på förtroendelistan, tätt följd av Lööf och Löfven. Det är fortsätt tätt mellan dessa tre partiledare i toppen men sedan mars har Jimmie Åkesson ökat signifikant i förtroende, från 22 % till 26 % och avståndet till topptrion krymper. Sett till balansmått har både Kristersson, Lööf och Löfven minskat i balansmått sedan mars medan Åkesson istället visar ett mindre negativt balansmått.
Ingen partiledare har idag ett positivt balansmått, alliansväljare har högt förtroende för alliansens partiledare och lågt för de rödgröna, de rödgröna har högt förtroende för de rödgrönas partiledare och lågt för alliansens. Jimmie Åkesson har lite högre förtroende bland alliansens sympatisörer, även om det fortfarande är lågt, jämfört med förtroendet från de rödgröna. Men framförallt lyfts Jimmie upp av SDs sympatisörer. Precis som alliansens partiledare lyfts upp av alliansens sympatisörer, och de rödgrönas partiledare av de som sympatiserar på de rödgröna. Polariseringen är mycket tydlig. Det är tre tydliga block, där man egentligen bara har förtroende för partiledarna i det egna blocket. Jämfört med föregående mandatperiod är förtroendet över blockgränserna mindre. Rödgrönas sympatisörer hade högre förtroende för Alliansens partiledare och Alliansens sympatisörer hade högre förtroende för de rödgrönas partiledare under mandatperioden 2010–2014 än de har nu.

Förutom Åkessons ökning i förtroende ökar även Jonas Sjöstedt och Ebba Busch Thor signifikant jämfört med undersökningen i mars. Sjöstedt tar sig därmed förbi Björklund och hamnar på femte plats. Förtroendet för Miljöpartiets både språkrör är fortfarande mycket lågt och kvar på samma nivåer som i mars.

Ladda ned den senaste rapporten här: Rapport_Novus Förtroende_Partiledare_180701