Partiledarförtroende

Vilken partiledare har högst förtroende?

Jonas Sjöstedt är den partiledare med högst förtroende

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1021 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 30 jan  – 5 februari 2020.

Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Jonas Sjöstedt rusar i förtroende, och ökar signifikant från 28 % till 40 % i Novus februari undersökning. Kombinationen av att säga att man lämnar samtidigt som man har en tydlig politisk påverkan verkar vara ett framgångsrecept. Även om delen att lämna så klart inte är en hållbar sådan. Den delen kan ju bara göras en gång. Men mycket kretsat kring Jonas och hans gärning och ganska många har hyllat honom i samband med hans aviserade avgång, vilket har lett till ett ökat förtroende. Men det behöver inte direkt betyda att stödet för V kommer att fortsätta att öka eftersom det snart blir upp till en ny partiledare att ta vid där Jonas lämnat. Det ser väljarna så klart. Däremot är Sjöstedts succesiva ökade förtroende som vi rapporterat om innan varit en av orsakerna till V:s ökning. Har man inte förtroende för partiföreträdarna blir politiken mycket mindre intressant. Kortfattat är det inte mycket idé att lyssna på ett partis politik om man inte litar på de företrädare partiet valt. Det är ju ingen slump att politiker är förtroendevalda.

Utöver Jonas rusning till toppen har det inte hänt mycket. Sjöstedts uppgång har så klart tryckt ned de andra så de tappat en position. Att Åkesson tappar en position är inom felmarginalen jämfört med Busch.

Dock är det återigen värt att påminna att generellt är förtroendet lågt för alla partiledare. De faktum att Sjöstedt rusning till toppen enbart innebär ett svagt positivt balansmått visar den underliggande polariseringen som stärks allt mer i Svensk politik. Det är egentligen inte heller en fråga om vänster eller höger, eller GAL-TAN utan om en ökad oro för samhällsutvecklingen samt att fokus inom politiken är på konflikt inte lösning. Väljarna vill ha politiker som kan samarbeta och ta tag i de växande samhällsproblemen. Det ser de inget av nu, därav de generellt låga förtroendenivåerna och polariseringen. Därav också de snabba förändringarna som sker på låga nivåer. Men om en partiföreträdare helt plötsligt avviker på ett positivt sätt kan de ge snabba kortsiktiga förändringar. Däremot finns det inga garantier på att det består om inte faktiska förändringar i samhället sker och de ser ett tydligt politiskt ledarskap där inte lösningar på samhällsproblemen fastnar i konfliktsökande och ett ideologiskt krig som egentligen inte har med frågan att göra. T.ex. det finns ju ingen som vill ha en sämre skola, sjukvård eller polis. Istället slåss man om att skjuta till mest pengar till dessa. Men trots att målen ser ut att vara desamma så är ingen inblandad sen att göra politiska poänger på hur motståndaren egentligen är ond, dålig etc.

Läs mer och ladda ned rapporten för Novus Förtroende Partiledare feb 2020

Torbjörn Sjöström

VD
Novus

Läs mer och ladda ned rapporten för Novus Förtroende Partiledare feb 2020

Jag vill ha Novus nyhetsbrev, min e-post är