Partiledarförtroende

Mars 2018

Annie Lööf behåller sin position som den partiledare med högst förtroende hos väljarna. Stefan Löfven är kvar på andra plats tätt följd av Ulf Kristersson som signifikant ökat i förtroende sedan undersökningen i december 2017. Det är nu tätt mellan dessa tre partiledare i toppen. Sett till balansmått ligger både Lööf och Löfven kvar på liknande nivåer som förra undersökningen medan Kristersson ökar i balansmått och är nu den enda partiledaren som inte har ett negativt balansmått.

Förutom Kristerssons ökning i förtroende är resultatet stabilt för övriga partiledare. Ingen partiledare har tagit nån annans plats i listan. Det tre partiledare som tydligt har störst problem med att vinna väljarnas förtroende är Ebba Busch Thor, Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

Generellt är det som vanligt viktigt att påpeka att förtroendet för partiledarna sammantaget är lågt jämfört med föregående mandatperiod. Partiledarens förtroende är också centralt i om man litar på politiken partiet för fram. Det är mycket svårt att nå fram med sin politik om man inte litar på avsändaren.

Ladda ned den senaste rapporten här: Rapport_Novus Förtroende Partiledare_180503