Partiledarförtroende

September 2019: Ebba Busch Thor stärker sin position som partiledaren med högst förtroende bland den svenska allmänheten

Ebba Busch Thors ligger precis som i juni månad i topp när det kommer till förtroende, något som är mycket viktigt för att kunna vinna väljarnas förtroende. Hennes förtroende har ökat från 33 procent till 35 procent, ingen signifikant ökning i sig själv men hon stärker samtidigt avståndet till de övriga partiledarna. Hon har högst förtroende bland sina egna sympatisörer, men även bland M -och SD-sympatisörer. Sett till balansmåttet, dvs. stort förtroende minus litet förtroende, förbättras hennes balansmått något (från – 13 till -8) sedan föregående undersökning.

Jämfört med undersökningen från juni har små förändringar skett i grad av förtroende, men eftersom flera partiledare ligger mycket nära varandra slår små ökningar eller minskningar i procent hårt på positionerna. Bakom Ebba Busch Thor slåss tre partiledare om andraplatsen för närvarande. Jimmy Åkesson, Stefan Löfven och Ulf Kristersson hamnar på en delad andraplats med 29 procent i förtroende bland den svenska allmänheten.

Förtroende för Jonas Sjöstedt minskar från 30 procent till 26 procent. Sjöstedt som låg på en delad andraplats med Stefan Löfven i undersökningen från juni flyttas därmed ner till en femteplats och Annie Lööf ligger kvar på en sjätteplats med 23 procent i förtroende.

Lägst förtroende hittar vi hos Per Bolund, Isabella Lövin och Nyamko Sabuni. Nyamko Sabuni vars kännedom ökat under sommaren har dock fått sitt förtroende halverat och hennes balansmått har försämrats avsevärd (från -8 till -30).

Det är också värt att notera den partipolitiska polarisering som finns. Tittar man tillbaka till innan 2014 fanns inte denna tydliga polarisering av förtroende. Då kunde en moderat har förtroende för en socialdemokratisk partiledare och en socialdemokrat har förtroende för en moderat partiledare, även om de inte sympatiserade med politiken. Nu kan man mer likställa förtroende med partisympati vilket också är orsaken till de låga förtroendesiffrorna för partiledarna, särskilt tydligast för Socialdemokraternas och Moderaternas partiledar. Titta på tidserien över förtroendet för partiledarna för de idag tre största partierna, S, M & SD blir en dramatisk resa. Där alla tre i september möts på samma nivå. Socialdemokraterna och Moderaterna tappar och Sverigedemokraterna ökar stadigt över åren.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Läs mer och ladda ned den senaste rapporten här: Rapport_Novus Förtroende_Partiledare_sep 2019