Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Vikten av etiska regler i undersökningsbranschen

24 maj 2024

Undersökningsbranschen är en förtroendebransch, som styrs av självreglering och ett högt egenansvar. De etiska regler som finns för branschen definieras av den internationella branschorganisationen ESOMAR. Novus är medlem i ESOMAR. Undersökningsbranschen kan inte verka om inte respondenter och kunder litar på det vi gör. En av huvudpunkterna i ESOMARs etiska regler är att ”Researchers must […]

Läs inlägg

Bekvämlighetsurval: Billigt och snabbt men inte tillförlitligt

14 maj 2024

Expresstjänster för datainsamling som använder bekvämlighetsurval lanseras just nu hårt av en annan aktör i undersökningsbranschen. Dessa marknadsförs som ett snabbt (på en dryg halvtimme) och kostnadseffektivt sätt att göra datainsamling. Det som dock inte nämns är att resultaten inte är tillförlitliga. Snabbt och billigt låter ju bra. Men varför göra en undersökning där det […]

Läs inlägg

Kan AI vinna svenskarnas förtroende?

02 maj 2024

AI-producerat material blir allt vanligare inom reklam och kommunikation, samtidigt som den svenska opinionen om AI-genererat material inom reklam och kommunikation idag är övervägande negativ. Svenskarna visar en tydlig tveksamhet mot användningen av AI-genererat material över olika kommunikationsformer – från mycket låg acceptans i myndighetskommunikaton till lite högre, även om fortfarande låg, i företagskommunikation. Det […]

Läs inlägg

Holistic Brand Building: Big Picture Thinking, For Faster Marketing Wins

30 apr 2024

Max Bon de Veire is the Managing Director of M&C Saatchi Stockholm and Re Nordics. He is a brand strategist and marketing leader specialising in holistic brand growth, with a focus on strategic transformation, communications, brand design, and customer experience. On top of this, he is now contributing as a guest blogger for Novus. In […]

Läs inlägg

Vet ni hur ert varumärke mår egentligen? – 3 skäl till att inte cherrypicka bland datan

30 apr 2024

”YES! Det här är klockrent. Den här slide’n ska vi visa ledningsgruppen så att de fattar att vi verkligen behöver mer pengar!”.  Det här var reaktionen från en kund när jag nervöst visade en slide med respondenters egna beskrivningar av företaget i fråga. Citatet jag just läst upp löd, krasst: ”Vet inte. Ett företag”.   Jag […]

Läs inlägg
Sida av 51
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: