Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Vad tycker svenskarna egentligen om kärnkraften?

02 mar 2021

Aftonbladet refererade till SOMs forskning kring svenskarnas syn på kärnkraften och konstaterade att en majoritet av svenskarna var för avvecklingen av kärnkraften och artikeln konstaterade att politiska förslag att bygga nytt eller driva vidare alltså var emot folkopinionen. ”Sedan Fukushimaolyckan 2011 har majoriteten varit för att avveckla kärnkraften.” står det i artikeln med referens till […]

Läs inlägg

Så förvandlas medierna till godisbutiker

18 feb 2021

”Live” är mediebranschens nya mantra. Alla vill ha mer underhållning, information och nyheter i realtid. Men vad vill svenskarna helst ha? 3 % av svenskarna sätter liverapportering främst. 97 % av svenskarna prioriterar annat högre än ”live”. Detta är en av många observationer från Novus medierapport som kommer finnas till försäljning. Svenskarna förväntar sig vad […]

Läs inlägg

Skillnader i viktigaste fråga beroende på kön och ålder

12 feb 2021

Novus undersöker regelbundet vilka frågor som är de viktigaste politiska frågorna för väljarna. Vår senaste undersökning visar återigen att sjukvården ligger i topp, följt av invandring/integration, lag och ordning, skola och utbildning och äldreomsorg. Vilka frågor som är viktigast skiljer sig dock åt mellan undergrupperna. Om vi enbart kollar på de tio viktigaste frågorna nedbrutet […]

Läs inlägg
Sida av 35
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}