Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Vikten av att ha kontroll över rekryteringen av panelmedlemmar

15 feb 2024

Genom att tillåta självrekrytering till sin panel öppnar man upp för problem. Mycket av de problem som finns inom datainhämtning i undersökningar bottnar i att man inte har kontroll över sin rekrytering. Enda sättet att verkligen kunna kontrollera vilka eller vad som kommer in är att använda sig av ett slumpvis allmänhetsurval där man själv […]

Läs inlägg

Grönt är det nya svarta – hållbarhetskommunikationen en hygienfaktor

29 jan 2024

Detta borde ni lyfta i er kommunikation tydligare, er målgrupp anser att denna prioritering är något som gör er unika på marknaden, konsumenten är villig att överväga ett köp i högre grad om produkten är gjord av 100 % återvunnet material, så kan det ibland låta under mina presentationer mot kund. Beroende på syfte och […]

Läs inlägg

Hållbarhetskommunikation – mer än ord

26 jan 2024

Adam Bergsveen, hållbarhetskonsult och har jobbat med kommunikation och hållbarhet de senaste 25 åren inom näringslivet, civilsamhället och politiken – delar sina tankar kring hållbarhetskommunikation. För att säkerställa en långsiktig lönsamhet måste företag idag arbeta med hållbar affärsutveckling. En viktig del i detta, som ofta hamnar lite i skymundan, är hållbarhetskommunikationen. Hållbarhetskommunikation är inte en […]

Läs inlägg

Fakta om Novus väljarbarometer

19 jan 2024

Kvartal har i flera artiklar påstått att Novus “fabricerat” siffror i SVT:s väljarbarometer. Detta är direkt felaktigt. Kvartal har reagerat över Novus återkommande deltagarfrekvens med siffror på precis samma andel svarande: 51,00 procent med två decimalers exakthet. Procentsatsen är så precis att det väcker Kvartals misstankar eftersom just rapporten över väljarbarometern visade en siffra på […]

Läs inlägg

Medieakademins Maktbarometer – Engagemang eller spridning?

20 dec 2023

Varje år mäter Medieakademin vad de kallar ‘Makt’ och ‘Engagemang’ på sociala medier. Resultatet presenteras sedan i en rapport som heter Maktbarometern. Att mäta spridning på sociala medier, likes, delningar, kommentarer o.s.v. är i sig viktigt. Det är relevanta siffror att följa över tid och det är viktig information i ett samhälle som alltmer utspelar […]

Läs inlägg
Sida av 50

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: