Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Novus presenterar Coronastatus på internationell forskarkonferens 75 års jubileum

24 okt 2022

Novus VD Torbjörn Sjöström kommer att presentera nya och gamla resultat från Novus Coronastatus på WAPORs (World Association for Public Opinion Research) 75 årsjubileum den 10-13 november 2022. Torbjörn presenterar under rubriken: Tracking the Pandemic Using Public Opinion Polls På WAPOR:s årliga konferens och 75 års jubileum kommer Torbjörn Sjöström att presentera resultat från Novus […]

Läs inlägg

Poll of polls VS. ”självrekryterade urval” i valet 2022

20 okt 2022

Användes Ekot:s Poll of polls, Svensk Väljaropinion för att inför riksdagsvalet kalibrera mätningar med ”självrekryterade urval” innan de publicerades? För att utvärdera de svenska väljarsympatimätningarna som gjordes under 2021 – 2022 fram till riksdagsvalet den 11 september gjorde Novus en genomgång av de olika väljarsympatimätningarna. En poll of polls är en sammanvägning av flera likadana […]

Läs inlägg
Sida av 41
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: