Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Novus bjuder in Mattias Munter

13 jun 2024

Om kommunikationskonsten att engagera de oengagerade  Att kommunicera komplexa och långsiktiga ämnen, som pensionssparande, till en målgrupp som kanske är mindre engagerad kan vara en utmaning. Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, delar med sig av sina erfarenheter och insikter kring hur man effektivt kan öka medvetenheten och engagemanget i sådana frågor.  Kommunikationen har varit central  […]

Läs inlägg

Vikten av etiska regler i undersökningsbranschen

24 maj 2024

Undersökningsbranschen är en förtroendebransch, som styrs av självreglering och ett högt egenansvar. De etiska regler som finns för branschen definieras av den internationella branschorganisationen ESOMAR. Novus är medlem i ESOMAR. Undersökningsbranschen kan inte verka om inte respondenter och kunder litar på det vi gör. En av huvudpunkterna i ESOMARs etiska regler är att ”Researchers must […]

Läs inlägg

Bekvämlighetsurval: Billigt och snabbt men inte tillförlitligt

14 maj 2024

Expresstjänster för datainsamling som använder bekvämlighetsurval lanseras just nu hårt av en annan aktör i undersökningsbranschen. Dessa marknadsförs som ett snabbt (på en dryg halvtimme) och kostnadseffektivt sätt att göra datainsamling. Det som dock inte nämns är att resultaten inte är tillförlitliga. Snabbt och billigt låter ju bra. Men varför göra en undersökning där det […]

Läs inlägg

Kan AI vinna svenskarnas förtroende?

02 maj 2024

AI-producerat material blir allt vanligare inom reklam och kommunikation, samtidigt som den svenska opinionen om AI-genererat material inom reklam och kommunikation idag är övervägande negativ. Svenskarna visar en tydlig tveksamhet mot användningen av AI-genererat material över olika kommunikationsformer – från mycket låg acceptans i myndighetskommunikaton till lite högre, även om fortfarande låg, i företagskommunikation. Det […]

Läs inlägg
Sida av 52
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: