Undersokning

Novus är ett analys- undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter våra kunders behov och målgrupp.

Våra konsulter och medarbetare besitter en bred kunskap inom de flesta branscher och organisationer. Det betyder att när ni anlitar Novus kan ni lita på att när vi analyserar det undersökningsunderlag vi tar fram kan ni lita på att det är med bästa träffsäkerhet.

Novus har sitt kontor på Sveavägen 59 i Stockholm.

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight stockmarket (Hette tidigare Aktietorget, bytte namn maj 2018) i Stockholm.

Kontakta oss här för mer information.