Novus segmenteringsmodell

Skapa struktur för er marknadsbearbetning

Alla lyssnar inte på samma argument, alla har inte samma behov och alla har inte samma triggers för att lyssna. Genom en segmentering av din målgrupp tar du dig från en masskommunikation till en relevant kommunikation för individerna.

En målgrupp är ofta heterogen och består av personer som är i olika livsfaser, har olika behov och olika beteenden. En segmentering ger dig möjlighet att prioritera och anpassa kommunikation och budskap till din målgrupp. Genom Novus segmenteringsmodell får du en sortering av din målgrupp utifrån bland annat behov och beteenden.

Några skäl att segmentera

    • Ger effektiv marknadsbearbetning. Segmenteringen ger dig möjlighet att anpassa erbjudanden, bygga egen strategi, egen handlingsplan och egna mål för varje segment.
    • Säkerställer att du når fram med ditt budskap. Segmentering ger dig möjlighet att anpassa kommunikation och budskap utifrån behov och beteenden i de olika segmenten.
    • Effektivt utnyttjande av marknad/kommunikationsbudgeten. Masskommunikation är kostsamt och inte särskilt effektiv när det gäller att nå en heterogen målgrupp. Segmentering skapar möjlighet att arbeta selekterat och kostnadseffektivt med dina resurser.
    • Du kan prioritera vilka grupper du kommunicerar med. De med låg sannolikhet, att bli kunder, prioriteras bort. De med hög sannolikhet får därmed mer av dina resurser.
Kontaktperson
Ieva Englund

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: