Historia

Några nedslag i Novus historia

 

2006

Novus grundades av en av undersökningsbranschens största namn, Alf Sjöström. Alf hade innan dess bland annat varit både vice vd på SIFO och lett deras expansion. Han startade Sveriges första call center, SoftCom. När han sedan sålde företaget var det en internationell koncern med över 10 callcenters i Sverige och fyra ytterligare länder runt Östersjön. Alf återlanserade även Gallup i Sverige.

Med en gedigen erfarenhet i branschen visste Alf vad som krävdes för att bygga det perfekta undersökningsbolaget, och kunde undvika de misstag som gjorts genom tiderna. Novus huvudfokus var yrkeskunskap, trovärdighet och kompetens. I en tid med internationell konsolidering och fokus på automatisering, stack Novus ut på ett positivt sätt. Många duktiga undersökare sökte sig direkt till Alf och till Novus. På kort tid blev Novus ett etablerat undersökningsföretag i Sverige.

 

2007

Novus börsnoterades ett år efter grundandet, något som var möjligt just på grund av Alfs unika affärssinne, anseende och undersökningskunnande.

 

2011

Alf Sjöström avlider tragiskt och Torbjörn Sjöström tog över rollen som vd för Novus. Torbjörn påbörjade förädla och utveckla den grund som Alf hade lagt.

Det arbete som Novus gör höjer inte bara anseendet och kännedomen för bolaget utan även anseendet för forskningen kring opinionsundersökningar och tilltron till bra undersökningar. Novus är unika genom vårt systematiska arbete kring dessa frågor. Novus stora metodstudie genomfördes under slutet av 2011.

 

2012

Novus fortsätter sitt omfattande tillförlitlighetsarbete. Detta arbete påbörjades i slutet av 2011 med Sveriges största studie av hur tillförlitligheten i en undersökning påverkas av hur en panel är uppbyggd, slumpmässig jämfört med självrekryterad.

Under 2012 fortsätter arbetet med ett flertal debattartiklar och blogginlägg som publicerats i ämnet som påvisar att en slumpmässigt uppbyggd panel är den enda vägen till tillförlitliga undersökningar.

 

2014

Novus EU väljarbarometer var för andra EU valet i rad det mest träffsäkra. 2014 var detta en viktig mätstock för att påvisa att våra metoder fungerar, då under samma period flera röster höjdes och hävdade att riktiga undersökningar inte fungerade längre. Novus kunde återigen påvisa att den vetenskap som finns fungerar. Även i Riksdagsvalet var undersökningen mycket tillförlitlig, och visade korrekt det parlamentariska läget efter valet.

 

2017

Ett samarbete med SVT påbörjas och Novus levererar bland annat väljarbarometern varje månad. SVT har aldrig tidigare haft en löpande väljarbarometer före Novus/SVTs väljarbarometer.

 

2018

Novus arbetar med att öka tilltron till branschen även utomlands. Torbjörn Sjöström föreläser på Stanford och arbetar även med amerikanska branschorganisationen för att öka tilltron till undersökningar i USA.

Novus undersökningar visade korrekt resultatet inför riksdagsvalet.

 

2020

Novus mest kända undersökningsföretaget. 70 % av svenskarna känner till oss. Novus Coronastatus har varit en mall för andra länders sätt att följa pandemin. Många delar i Novus Coronastatus har kunnat verifieras i efterhand.

 

2022

Novus växer så det knakar. Under loppet av ett år har Novus ökat personlalstyrkan med 12 medarbetare. Det har gett oss en position där vi har möjlighet att ta oss ann ännu mer spännande och utmanande uppdrag samidigt som vi parallellt kan fortsätta att utveckla undersökningsbranchen.

 

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: