För investerare

Novus Group International AB

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget*) i Stockholm. Direktlänk till Novus sida på Spotlight stockmarket

Aktuella slutkurser (kurva) och volymer (staplar)

*Aktietorget bytte i maj 2018 namn till Spotlight stockmarket och har fokus på växande entreprenörsledda företag. Aktietorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. Spotlight Stockmarket står därmed under inspektionens tillsyn.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}