För investerare

Novus Group International AB

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget*) i Stockholm. Direktlänk till Novus sida på Spotlight Stock Market.

Aktuella slutkurser (kurva) och volymer (staplar)

*Aktietorget bytte i maj 2018 namn till Spotlight Stock Market och har fokus på växande entreprenörsledda företag. Aktietorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. Spotlight Stock Market står därmed under inspektionens tillsyn.

Styrelse och ledning

Novus styrelse består av Jan Scherman, Kristin Sjöström, Viktoria Bergman, Farzad Golchin och Torbjörn Sjöström. Läs mer om Novus styrelse här.

Novus ledningsgrupp består av Lena Rodén, Mikael Ohlsson, Anita Bergsven, Ana Serafimovska och Torbjörn Sjöström. Läs mer om Novus ledningsgrupp här.

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs uppgift är att årligen ta fram en lägesrapport kring VD och ledande befattningshavares kompensation samt anställningsvillkor.

Kommittén efterföljer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med regler nedan.

Ersättningen utgörs av fast lön, rörlig ersättning, pension samt andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt avspegla ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Kommittén bereder och godkänner förslag årligen avseende ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare så snart lönerevisionens nivåer och principer klargjorts i förekommande kollektivavtal.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: