För investerare

Novus Group International AB

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget*) i Stockholm. Direktlänk till Novus sida på Spotlight Stock Market.

Aktuella slutkurser (kurva) och volymer (staplar)

*Aktietorget bytte i maj 2018 namn till Spotlight Stock Market och har fokus på växande entreprenörsledda företag. Aktietorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. Spotlight Stock Market står därmed under inspektionens tillsyn.

Styrelse och ledning

Novus styrelse består av Jan Scherman, Karin Eliasson, Micael Dahlén, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström. Läs mer om Novus styrelse här.

Novus ledningsgrupp består av Lena Rodén, Mikael Ohlsson, Magdalena Fornstedt, Anita Bergsven, Ana Serafimovska och Torbjörn Sjöström. Läs mer om Novus ledningsgrupp här.

Ersättningskommitté och nomineringskommitté

Novus har en ersättningskommitté som består av Jan Scherman, Torbjörn Sjöström, och Ana Serafimovska och en nomineringskommitté som består av Jan Scherman, Torbjörn Sjöström och Micael Dahlén.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: