Viktigaste politiska frågan

Novus feb 2020: Sjukvård fortsatt viktigaste politiska frågan

Sjukvården är den fråga som flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av invandring/integration och lag och ordning – frågor där mer än hälften anser är de viktigaste frågorna. Frågan om sjukvården har under de senaste tio åren legat i topp bland allmänheten, bortsätt från de undersökningar som följde efter flyktingkrisen hösten 2015 då invandring/integration var viktigast i Novus undersökningar som gjordes mellan december 2015 – december 2016. Frågan om invandring/integration och lag och ordning ligger kvar på andra respektive tredje plats jämfört med undersökningen från november 2019. Dessutom når frågan om lag och ordning i den här undersökningen med 53 procent den högsta nivån som uppmätts i en Novus undersökning, något som givetvis speglar det ökade fokus på brottslighet i samhällsdebatten.

Vi har också tittat på den absolut viktigaste politiska frågan, genom att respondenterna efter att de valt de viktigaste frågorna fått rangordna de tre viktigaste från 1:a till 3:e viktigast av de man valt.

Även om många politiska frågor är viktiga över partigränserna kan vi utifrån partisympatisörernas viktigaste fråga dra slutsatsen att den politiska dagordningen och samhällsdebatten i hög grad för närvarande rör frågor som är särskilt viktiga för sympatisörer till SD, M och KD dvs. frågor som rör lag och ordning och invandring/integration. Att även regeringen, S och MP, har stort fokus på dessa frågor talar för att man försöker bygga förtroende bland tappade väljare som gått till Sverigedemokraterna eller till Soffan (vad gäller S).

Det är väldigt små förändringar jämfört med november 2019, det kan nog snarast förklaras med senaste tidens diskussion om corona viruset där regeringen och myndigheter varit mycket närvarande. När denna undersökning genomfördes var också spridningen i Sverige mycket längre än idag. Även om det vid denna tid fortfarande inte upptäckts någon smittad som inte är kopplad till resande.

Det finns jämfört med november undersökningen endast en signifikant förändring och det är frågan om jobb/sysselsättning som sjunker i viktighet,.från en kortare uppgång i november.

Ladda ned rapporten här: Novus_Viktigaste fråga_feb 2020

Torbjörn Sjöström

VD

Novus