Novus Sanity Check

Sanity check är Novus egen podcast där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen.

Alla avsnitt

#68 Munqith Dagher - undersökningar i Sverige och Irak

I avsnitt 68 av Novus Sanity Check delas tankar och insikter över olika världsdelar – vi välkomnar Munqith Dagher direkt från Irak!

Munqith Dagher är MENA-direktör och en senior medarbetare på CSIS. Dagher genomförde Iraks allra första opinionsundersökning år 2003, vilket han följde upp med att grunda Iraks första undersökningsföretag (IIACSS) – där han i dag sitter som VD. På grund av sin breda erfarenhet och forskning hänvisas och refereras ofta Daghers arbete till studier om allmän opinion i Irak och i den bredare arabvärlden

I det här avsnittet kastas det bland annat ljus på vilka skillnader som finns mellan Sverige och Irak när det kommer till möjligheten att genomföra undersökningar, vilka kulturella skillnader finns det och hur ser samhället på att besvara undersökningar?

Han och Novus VD Torbjörn Sjöström diskuterar även kulturella skillnader mellan islam och kristen kultur, hur det påverkar samhället och hur man gör undersökningar.

Munqith Dagher:

“I den aktuella situationen i Irak är det för närvarande inte möjligt att använda de traditionella metoderna för att samla in data. Det finns en betydande skillnad jämfört med Sverige, där man kan tillämpa de bästa metoderna för att samla in svar från medborgarna. Detta problem beror inte på bristande teknologi i Irak, eftersom tekniken finns tillgänglig, utan snarare på bristande förtroende för att kunna genomföra undersökningar på ett tillförlitligt sätt. Detta blir särskilt tydligt när det handlar om känsliga ämnen som religion och politik.”

Klicka nedan för att lyssna i Spotify eller så kan du lyssna genom att klick här.

Vill du läsa rapporten som det pratas om i podden så finns den här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: