Novus kundcase

Vi gör omkring 1 000 projekt årligen, allt från större omfattande rapporter till mindre undersökningar där vi fokuserar på en enstaka sakfråga. Gemensamt för dem alla är att vi skapar underlag för att förstå vår omvärld, se människan bakom siffrorna och ge vägledning i tänkbara steg framåt.

Många av våra undersökningar ligger till grund för våra kunders strategiska beslut gällande deras verksamhet. Här har vi samlat några exempel där vi har bistått med vår expertis och hjälpt våra kunder.

Livebranschen och Novus – att mäta och utveckla ett arbetsgivarvarumärke

Svensk Live arbetar för att stötta och utveckla livemusiken i Sverige och samlar över 300 arrangörer runt om i landet. I samarbete med Novus och ett antal medlemsarrangörer har Svensk...

Här är skillnaderna i kvinnors och mäns syn på entreprenörskap

SPP, en framstående koncern inom tjänstepensioner och pensionssparande i Norden, har vänt sig till Novus med en förfrågan om att genomföra en undersökning som syftar till att förstå och stödja...

Life och Novus: Framväxten av ett stärkt varumärke

Life, Nordens främsta hälsokedja, har genom sitt engagemang för att främja naturlig hälsa etablerat sig som en betydande aktör inom hälsobranschen. Med en imponerande närvaro i Sverige, Norge och Finland...

Svenskarnas syn på Finland 

Novus har fått förtroendet att undersöka svenskarnas syn på Finland. Svenskarna är ökat positiva till Finland, krishantering och den gemensamma NATO-ansökan bidrar till den positiva inställningen. Mer än hälften av...

Så lyckades Internetstiftelsen inkludera hela Sverige i sin undersökning

Den årliga undersökningen Svenskarna och Internet har fått allt större uppmärksamhet genom åren. Novus har hjälpt Internetstiftelsen att genomföra alla undersökningar som ligger till grund för rapporten. ”Novus har hjälpt...

”Novus har satt grunden till vårt fortsatta arbete på många sätt”

Tre barn i varje klass utsätts för mobbning. Det innebär att minst 140 000 svenska skolbarn upplever någon form av mobbning. Resultatet från Friends undersökning, som genomförts tillsammans med bland...

Med syfte att stoppa självmorden

Varje självmord är ett för mycket. Ändå tar fyra personer om dagen sitt liv. Suicide Zero jobbar för att minska självmorden. Ett av initiativen är den prisade boken Livsviktiga snack....

Så förankrar Svenska Ridsportförbundet sin utveckling i verkligheten

”En trygghet att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten” Svenska Ridsportförbundet är ett brett medlemsförbund där föreningarna finns runt om i hela landet och skiljer sig åt i...

Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har genomfört en undersökningen på uppdrag av organisationen Mitt Liv, som verkar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Syftet var att se hur många företag som bedriver ett aktivt...

Hur mår E-handeln?

E-handeln fick som alla vet ett rejält uppsving under pandemin, men vart är vi på väg när branschen går in i en mognadsfas? Mer än varannan e-handelskonsument uppger att de...

Novus fakta ger intresseväckande innehåll

Pandemin har skapat ett ökat intresse för PR/innehåll eftersom företag och organisationer inte kan jobba med aktivering och fysisk bearbetning i samma utsträckning som tidigare måste våra kunder öka närvaron...

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: