Tjänster

Med våra kunder i fokus och har vi ett skräddarsytt tänk för att bistå med undersökningar som gör nytta.

Varumärke och kommunikation

Varumärkesarbetet står inför nya utmaningar. För att nå framgång i varumärkesarbetet är det viktigt att ha kunskap om alla utmaningar som ert varumärke har just nu och står inför i framtiden.

Kännedom/positionering

Konkurrentkartläggning

Varumärkesstrategi / Drivkraftsanalys

360 graders varumärkesanalys

Marknadspotential

Tracking

Segmentering / Profilering

Effektmätning

Kommunikationsutveckling

Kommunikationsstrategi

PR-undersökningar

Användartester- och läsvärdesutvärderingar

Kontaktperson
Ieva Englund

Affärs- och verksamhetsutveckling

Vi har erfarna konsulter som brinner för affärs- och verksamhetsutveckling, och med hjälp av en gedigen behovsanalys lyfter vi fram var utmaningarna finns och var potentialen för tillväxt går att finna.

Innovation

Tillväxtpotential

Etnografi

Behovskartläggning

Kontaktperson
Peter Blid

Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

Vi lever i ett allt mer rörligt samhälle. I den digitala världen utmanas gamla mönster och nya beteendemönster skapas. Detta ställer stora krav på den som vill gå i samma takt och skapa starka relationer till kunder eller medlemmar.

Customer Experience (CX/NKI/lojalitet)

Rekommendationsbenägenhet och NPS

Den engagerade medarbetaren (medarbetarundersökningar)

Att kartlägga och förstå kundresan

Churnanalyser

Kartläggningar av potentiella kunder

Kund-/medlemspaneler

Kontaktperson
Eva Lagercrantz

Samhälle och PR

Vi följer samhällsdebatten och har lång erfarenhet av opinionsundersökningar som ett sätt att förstå och tolka de mönster vi ser i vår nutid. Tillsammans med er hjälper vi till att formulera de rätta frågorna och se verkligheten bakom siffrorna.

Opinionsundersökningar

Attitydundersökningar

Kunskapskartläggningar

Kontaktperson
Mats Elzén

Politik och opinion

Ny kunskap, ny teknik och händelser i omvärlden påverkar våra värderingar och livsmönster i en allt snabbare takt. Novus följer svensk samhällsdebatt och politik. Vi har en gedigen erfarenhet av att analysera människors värderingar, attityder och åsikter.

Politik

Väljarbeteenden

Politiska sakfrågor

Kontaktperson
Torbjörn Sjöström

Novus Academy

Novus Academy är en samlad plattform för kunskapsdelning och metodforskning om undersökningar. Novus har sedan länge drivit ett medvetet arbete kring kvalitet och ökad förståelse för vad en bra genomförd undersökning verkligen kan bidra med. Nu vill vi dela med oss av vår kunskap!

Metodforskning

Offentliga rapporter

Föreläsningar

Öppna seminarier

Kontaktperson
Mikael Ohlsson

Övriga tjänster

Våra medarbetare har förutom omfattande undersökningskompetens även kunskap och erfarenheter inom olika specialområden.

Livsmedelsbarometern

Energivarumärket

Hållbarhet – strategi för en kommunikation kring hållbarhet som målgruppen förstår

Audit

Medieanalys

Kontaktperson
Lena Rodén

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: