Tjänster

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer.

Vi på Novus är nyfikna på människan och samhället. Vår kunskap hjälper din organisation att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi erbjuder analyser inom varumärke, affärs- och verksamhetsutveckling, samhälle och opinion. Vi ger svar på vad målgruppen tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera efter det.

Kontakta oss…

Expertis

Livsmedel

Novus Livsmedelsbarometer är en rapport för alla som vill veta mer om vad vi som konsumenter tycker är viktigt när det kommer till livsmedel och vad som påverkar våra beslut när vi står i butiken

Klimat och energi

Tappad mark för klimatfrågan – och ökat fokus på plånboksnära beteendeförändringar. Fler svenskar är pessimistiska till att klimatmålen kommer nås.

Hållbarhet

Strategi för en kommunikation kring hållbarhet som målgruppen förstår Novus arbetar mycket med hållbarhet, både i form av undersökningar, men även via föreläsningar. Vi kan självklart skräddarsy din hållbarhetsundersökning utifrån...

Medieklimatet

Medierna har varit i stor förändring de senaste tjugo åren. De nya digitala vanorna och aktörerna har satt stor press på traditionell media. Corona blev som ett lackmustest, vilka medier...

Kvalitativa undersökningar

Få fördjupad förståelse om din målgrupp. Vi genomför djupintervjuer, fokusgrupper, fokusgrupper online och insiktsforum online.

Novus medlemskap i Gallup International

Medlemskapet stärker Novus internationellt och öppnar upp vårt kontaktnät över samarbetspartners både nationella och internationellt.

Segmentering

Skapa struktur för er marknadsbearbetning Alla lyssnar inte på samma argument, alla har inte samma behov och alla har inte samma triggers för att lyssna. Genom en segmentering av din...

Föreläsningar

Våra konsulter erbjuder tankeväckande föreläsningar. Vi erbjuder föreläsningar baserade på våra rapporter, om hållbarhet och politik.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: