Partiledarförtroende

Förtroende för partiledare

Förtroendet för regeringen

Sjöstedts partiledaren med högst förtroende, Löfven tappar signifikan. Även regeringen tappar sedan toppnotering i mars

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1041 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 10 – 16 september 2020. Deltagarfrekvens 65%

Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Kort sammanfattning och kommentar

Regeringen och Stefan Löfven tappar signifikant i förtroende jämfört med juni. I september petar Jonas Sjöstedt ned Stefan Löfven från förstaplatsen på förtroendelistan. I övrigt är det små förändringar. Kristersson på en tredjeplats, Busch 4:e, Åkesson 5:e, Lövin 7:e, Bolund 8:e och Sabuni 9:e plats.

Generellt är det misstron mot partiföreträdarna stor, endast Sjöstedt har lite fler som har ett förtroende för honom än som inte har det. Att Sjöstedt är på toppen beror inte på att sympatin för politiken är som störst, då hade V varit större. Men fler vet var man har honom. Man vet vad han står för och därmed politiken V vill genomföra och det är en viktig del av förtroende. Problemet med ett lågt förtroende för partiföreträdarna är att man då inte heller tror att politiken de förordar kommer att genomföras, eller att man inte vet var man har vare sig partiet eller dess företrädare. Med partiföreträdare som har lågt förtroende är det mycket svårt att vinna väljare.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus Förtroende_Partiledare_sept 2020

Torbjörn Sjöström

VD
Novus