Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

Vägen till långsiktiga relationer

Att nöjda kunder leder till ökad försäljning är ingen hemlighet, liksom att nöjda medlemmar eller medarbetare skapar en mer kreativ och konstruktiv miljö. Men hur kan ni då ta reda på vad kunderna eller medlemmarna verkligen anser om ert företag och era produkter eller tjänster? Vad krävs för att öka kundnöjdheten och vilka insatser bör ni prioritera?

Vi på Novus har lång erfarenhet och stor kunskap när det kommer till just företags och organisationers kund- och medlemsrelationer. Vi förstår vad som driver starka relationer och vad som krävs för att kontinuerligt anpassa för att möta de förändrade behoven på marknaden. Vi är experter på att hitta rätt formuleringar och vet vilka sorts undersökningar som behöver genomföras för att få de svar vi efterfrågar. Vi vet också hur svaren ska hanteras och analyseras och vi kan även bistå med att jämföra resultatet med andra företag.

Riskera inte investeringar på verkningslösa insatser utan se till att ni får rätt underlag till att fatta konstruktiva beslut.

Hör av er till oss så ska vi hjälpa er att bli ert allra bästa jag!

Läs även Eva Lagercrantz svar på hur man bygger en långsiktig kund- eller medlemsrelation.

På bloggen får du fem tips till den företagare som vill förbättra sin relation till kunderna eller medlemmarna?

Kontaktperson
Eva Lagercrantz
Kontaktperson
Per Fernström

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: