Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

Vägen till långsiktiga relationer – kundnöjdhet och medarbetarengagemang

Att nöjda kunder leder till ökad försäljning är ingen hemlighet, liksom att nöjda medlemmar eller medarbetare skapar en mer kreativ och konstruktiv miljö. Valmöjligheterna och konkurrensen ökar, och både kundlojaliteten och medarbetarlojaliteten sjunker – ett hot och en möjlighet.

För att kunna agera och nå dina mål måste du undersöka och kartlägga kundupplevelsen och kundnöjdheten såväl som medarbetarengagemanget. Men viktigast av allt, du måste ta reda på vad som krävs för att skapa långsiktiga relationer och vilka insatser du ska prioritera före något annat.

Vi på Novus har en samlad erfarenhet på över 100 år i att undersöka, mäta, analysera och omvandla resultat till faktabaserade åtgärdsområden inom både Customer Experience och Employee Experience. Tillsammans hjälper vi våra kunder att kontinuerligt anpassa sig för att möta de förändrade behoven på marknaden.

Vår gemensamma expertis sträcker sig över alla branscher, både B2B och B2C, och vi vet vad som ska undersökas och hur det ska undersökas i olika delar i kundlivscykeln och i organisationen för att få de svar vi behöver. Vi vet dessutom om ni är bättre eller sämre än andra företag.

Hör av er till oss så ska vi hjälpa er att bli ert allra bästa jag!

Läs även Eva Lagercrantz svar på hur man bygger en långsiktig kund- eller medlemsrelation.

På bloggen får du fem tips till den företagare som vill förbättra sin relation till kunderna eller medlemmarna?

Kontaktperson
Per Fernström

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: