Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

Kom Att skapa långsiktiga relationer i en allt mer rörlig värld

Vi lever i ett allt mer rörligt samhälle och aldrig förr har möjligheterna att forma sina val varit så stora som nu. I den digitala världen utmanas gamla mönster och nya beteendemönster skapas, något som ställer stora krav på den som vill gå i samma takt och skapa starka relationer till kunder eller medlemmar. Upplevelsen som konkurrensfördel blir avgörande och det påverkar också begrepp som lojalitet och kundnöjdhet.

Vi på Novus hjälper er på denna resa, vi förstår vad som driver starka relationer, och vad som krävs för att kontinuerligt anpassa och förändra för att möta de förändrade behoven. Det är inte enkelt. Arbetet kräver såväl fokus som uthållighet – och en erfaren vägvisare att hålla i handen under processen.

Genom Novus erfarna konsulter får ni insikter om hur ni kan arbeta vidare med lojalitet, förändringsarbete eller ledarskap. Med moderna verktyg förmedlar vi insikter om vad just er fortsatta utveckling kräver.

Kontaktperson
Eva Lagercrantz
Kontaktperson
Per Fernström

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: