Kundpaneler

Vill ni öka kundorienteringen i verksamheten?

Behöver ni fördjupa kunskapen om era medlemmar? Eller skapa dialog och närvaro? Då är det dags att starta en kund- eller medlemspanel. Novus samarbetar idag med många företag och organisationer som ökat förståelsen för sina medlemmar eller/kunder. Vill du också ha en kontinuerlig kontakt med dina viktigaste intressenter, så har vi effektiva verktyg.

Egna Paneler

Delaktighet, insikt och relation på en ny nivå

Kunderna blir mer krävande och kan välja mellan många produkter via många kanaler. Sociala medier som Facebook har dessutom gjort att det aldrig har funnits så många möjligheter för individer att sprida missnöje. Med en tydlig strategi för att identifiera och möta kundernas behov kan du som leverantör uppnå bättre resultat. Många företag behöver arbeta mer proaktivt och integrerat med sin kunddialog. Därför rekommenderar vi egna paneler som ett mycket kraftfullt verktyg:

Kund och medlemspaneler

Hur väl känner du dina kunder/medlemmar? En kundpanel ger insikter och förståelse som integreras direkt i organisationens beslutsprocess. Dessutom skapas relation och delaktighet med kunderna. Det är också ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att förstå kundernas reaktioner på aktuella händelser.

Medborgarpaneler

En e-panel för dialog med medborgarna skapar delaktighet för utvecklingen av kommunen i olika frågor samt skapar insikter och förståelse som kan användas direkt i kommunens beslutsprocess. Det viktigaste kan också vara att snabbt förstå opinionen, vilka åsiktsströmmar som dominerar och vara förberedd på eventuella missnöjen.

Novus, som erfaren leverantör av kund-/medlems- och medborgarpaneler, vet vad som är viktigt för dig att tänka på och tar hand om administrationen, processen samt all kvalitetssäkring. Vi hjälper er att få tillgång till användbara insikter på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi arbetar idag med många nöjda kunder som förstått vikten av kvalitetssäkrade, integrerade beslutsunderlag.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: