Väljarbarometern

Juni 2024

Novus EU väljarbarometer 20240607: Gå och rösta!

Analys

Vi har 22,1% osäkra väljare, att jämföra med 13,4% inför förra EU valet.

Det är en extremt kort valrörelse, vilket gör att vi ser många väljarrörelser nu sent. Men de kan mycket väl fortsätta under valhelgen. I EU-valet 2019 bestämde sig 20% av väljarna de två sista dagarna. Det kan mycket väl bli fler nu. Frågan är också om folk går och röstar p.g.a. långhelgen. Ovanligt många förtidsröster behöver inte betyda ett högt valdeltagande. Det står och faller med hur många som går och röstar av de nästan 8 miljoner röstberättigade. De som förtidsröstat på de siffror jag såg var ca 1,3 miljoner, så det är många kvar som inte röstat.

P.g.a. dessa osäkra förutsättningar har vi breddat vår metod med 2072 intervjuer de senaste två dagarna för att bättre fånga upp de snabba rörelserna vi ser nu. Detta är ingen prognos utan en nulägesbild från fredag förmiddag 7 juni 2024.

Men det viktigaste du kan göra som läser detta är att gå och rösta!

Väljarbarometern är en nulägesbild inte en prognos.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

(Annat parti är fördelat på PP, MED, Folklistan, AFS. Inget sticker egentligen ut)

Om undersökningen

Novus EU-väljarbarometer ger svar på frågan hur svenska folket skulle rösta om det vore val till Europaparlamentet idag.

Novus EU-väljarbarometer juni 2024 genomfördes under perioden 27 maj – 6 juni 2024. Undersökningen besvarades av totalt 3156 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns. Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, utbildning, region och valt parti i riksdagsvalet 2022. För ytterligare information, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Andelen som skulle rösta på annat parti är 3,1% (+0,6 respektive +1,8 procentenheter jämfört med EU-valet 2019 samt Novus senaste mätning från mars 2024) och andelen osäkra väljare, d.v.s. de som inte vet vilket parti de skulle rösta på, är 22,1%.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: