Kvalitativa metoder

Djupare förståelse och flera dimensioner

Kvalitativa metoder ger oss djupare förståelse för varför vi människor gör eller tänker på ett visst sätt i olika beslutssituationer. Syftet med kvalitativa metoder och undersökningar är att få förståelse och insikter med fler dimensioner kring hur människor resonerar ”mellan raderna” (det implicita) – att fånga det som inte sägs ”rakt ut” (det explicita).

Läs mer om djupintervjuer, fokusgrupper, fokusgrupper online och insiktsforum online i menyn till höger.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: