Metoder

Lite mer om våra arbetssätt.

Vi jobbar metodoberoende

Vi har ett brett erbjudande av kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi fokuserar alltid på vad det är för problem eller utmaning som undersökningen ska lösa, och vilken omfattning eller ambitionsnivå som uppdraget kräver. Vi kommer rekommendera den metod som vi anser gör jobbet bäst. Vi är metodoberoende, och är aldrig låsta att bara använda en specifik metod.

När det gäller kvantitativa metoder så arbetar vi med undersökningar via webb, telefon, sms, post eller intervjuer på-stan. När det gäller kvalitativa metoder så arbetar vi med fokusgrupper och djupintervjuer (fysiska såväl som online), insiktsforum och etnografi.

Offertförfrågan
Kontakta oss för en offert
Läs mer

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: