Vad tycker väljarna?

Oktober 2022

Partiledarförtroende oktober 2022

Två säkerställda förändringar jämfört med innan valet. Avgående Annie Lööfs förtroende ökar och Johan Pehrson tappar

Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende oktober 2022

Kort sammanfattning och kommentar

Vi har två säkerställda förändringar jämfört med innan valet. Avgående Annie Lööfs förtroende ökar och Johan Pehrson tappar. Att Lööf avgår är nog inte orsaken till tappet, utan snarare den polariserande effekt som regeringsbildningen har. Lööf och Pehrson är på varsin sida av detta, den ena representerar ett parti som stod för sitt ord och den andra har skapat en svekdebatt inom partiet.

Övriga partiledare är kvar på i princip samma nivå. Att Kristersson blev statsminister gjorde inte att han kom upp på Anderssons nivåer. Inte heller en ministerpost för Busch.

I ministerförtroende rapporten får vi också lite fler svar kring förtroendet för regeringen. Där 34 % har ett förtroende för den. Långt under varannan svensk. Bland regeringsunderlaget, M, KD och SD är det 75 % som har förtroende. Så inte 100 % där heller. Det är många neutrala avvaktande väljare där. Bland L är indikationerna att förtroendet är litet. Dock är det för få intervjuer för att särredovisa L. Men det är en fingervisning och en förklaring till det lägre förtroendet för Pehrson.

Förtroendet för ministrarna finns att läsa här: Ministerförtroende oktober 2022

Men framför allt leder denna regering en extremt polariserad väljarkår. En polarisering som fanns även innan valet kring S regering. Och i augusti hade 41 % förtroende för den sittande regeringen. Så om något har polariseringen ökat ytterligare något.

Läs mer här: Novus/SVT väljarbarometer oktober: C tappar – Novus – Kunskap och undersökningar

Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende oktober 2022

Torbjörn Sjöström

VD
Novus

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare.

Undersökningen är genomförd den 20 – 26 oktober 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 3413 sökta besvarade 2048 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 60%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: