Vad tycker väljarna?

Januari 2024

Partiledarförtroende januari 2024

Ladda ner rapporten här: Novus Partiledarförtroende januari 2024

Sammanfattning

Även om det är små förändringar är det intressant då dessa sammanfaller med förändringar i väljarstöd. Magdalena Andersson är fortfarande på topp, men tappar lite. Ett tapp i partiledarförtroende, plus ett tapp i topp 10 viktigaste politiska sakfrågor, är förklaringen till varför S tappat i Novus väljarbarometer i januari. Även förändringen kring Åkesson och deras sakfrågeägarskap förklarar uppgången för dem i väljarbarometern, där SD återigen är statistiskt säkerställt större än M, och kanske än mer oroande är att Åkesson för första gången har ett högre förtroende bland väljarna än Kristersson, som nu hamnar på en tredjeplats i förtroendelistan. På plats 4-7 (lite förvirrande att det är en delad 6:e plats) är det oförändrat, både i väljarstöd och totalen positivt partiledarförtroende. På delad sistaplats hamnar Helldén och Demirok, här kommer en sak jag inte kan förklara, och det är C:s uppgång i väljarstöd, inte säkerställt men ofta brukar det kunna underbyggas med andra undersökningar. Men i detta fall talar både partiledarförtroende och sakägarskapet emot en uppgång i väljarstöd. Sannolikt var C:s uppgång i väljarbarometern enbart en förändring inom felmarginalen som mer får likställas med brus än en faktisk uppgång. Sånt händer ibland, men extremt sällan. Jag minns faktiskt inte när det skedde senast, men också därför jag valde att inte tycka på uppgången för C i januaris väljarbarometer. Förändringar inom felmarginalen vill jag kunna underbygga med andra förändringar i kompletterande undersökningar. Felmarginalen är en viktig ledstång, som är mycket viktig att vara uppmärksam på. Men man kan faktiskt kontrollera förändringar inom felmarginalen genom att titta på kompletterande undersökningar kring väljarnas syn på politiken och de politiska partierna. Det är därför jag ofta refererar till väljarbarometern, viktigaste frågan, sakfrågeägarskap och bästa parti, då de alla hjälper mig att bygga förståendet kring vad som händer. Sen har vi så klart också alla andra undersökningar om samhällsfrågor vi på Novus följer för att ännu bättre förstå. Undersökningar som är baserade på den enda tillförlitliga metoden som finns idag: George Gallups metod.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 18–24 januari 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1092 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Ladda ner rapporten här: Novus Partiledarförtroende januari 2024

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: