Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

Mars 2024

Partiledarförtroende mars 2024

Läs hela rapporten här: Novus Partiledarförtroende mars 2024

Analys    

Ulf Kristersson ökar statistiskt säkerställt jämfört med i januari, detta har helt klart med Nato att göra. En uppgång på 9 procentenheter är rejält men inte unikt. Både Dadgostar och Busch har haft högre uppgångar. Men för dem kom upången i början av deras partiledarkarriär, att Kristersson gör det så här långt in i sin roll både som partiledare och statsminister är anmärkningsvärt, och kan som sagt förklaras med det historiska Natomedlemskapet. Den största uppgången för Kristersson är bland SD:s sympatisörer där det ökat från 49% till 64% som har förtroende för honom. Så det är inom det egna regeringsunderlaget som förtroendet ökar. Det finns en liten ökning även bland oppositionens sympatisörer, men den är fortfarande mycket låg. Den polarisering som finns mellan regeringsunderlaget och oppositionen är kvar i synen på förtroendet för statsministern.

Novus väljarbarometer visade också på en uppgång i väljarstöd för M, men också S samt en nedgång för SD efter att Sverige formellt kom med i Nato.

Magdalena Andersson tappar lite, men är fortfarande den partiledare med högst förtroende. Även här beror nedgången sannolikt på en Nato effekt. S vann väljare från V och de som idag sympatiserar med V och MP har fått lägre förtroende för Andersson. Så att Andersson och Kristersson tydligt står bakom ett NATO medlemskap som nu blivit verklighet har påverkat förtroendet. Bland oppositionspartierna MP och V.

Jimmie Åkesson är kvar på samma förtroende som i januari, men på grund av Kristerssons uppgång hamnar Åkesson på en tredjeplats. Förtroendet för Åkesson minskar också bland regeringspartiernas sympatisörer, men vägs upp att SD:s egna sympatisörer har ännu lite ökat förtroende. 96% av SD:s sympatisörer har förtroende för Åkesson.

Övriga partiledare har ungefär samma förtroende som i januari, även om Pehrsson ökar säkerställt är förtroendet för honom fortfarande på en relativt låg nivå, hans uppgång beror på att M och KD:s sympatisörer har fått lite högre förtroende för honom. Bland SD:s sympatisörer är förtroendet oförändrat.

Helldén och Demirok är fast i botten av förtroendeligan med 5% respektive 4% av svenskarna som har förtroende för honom. Inom MP och S är det bara 14% som har förtroende för Helldén, 30% har inte det. MP är för litet att kunna titta på det partiet isolerat på 1000 intervjuer. 9% av oppositionen sympatisörer har förtroende för Demirok, även här antal intervjuer för få för att kunna titta isolerat på C:s sympatisörer. Men vad som är klart är för att vinna väljare måste de få ett breddat förtroende bland fler än de som kan tänka sig att rösta på den om det vore val idag. Utan förtroende för partiföreträdaren blir i regel inte partiet ens ett valbart alternativ eftersom man inte har förtroende för att partiet då kommer att genomföra den politik de förordar.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 15–21 mars 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1076 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Läs hela rapporten här: Novus Partiledarförtroende mars 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: