Vad tycker väljarna?

Februari 2023

Partiledarförtroende februari 2023

Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende februari 2023

Kort sammanfattning och kommentar

Rent generellt är det mycket små förändringar jämfört med föregående månads partiledarförtroendeundersökning. Men på grund av att Centerpartiet valt Muharrem Demirok till partiledare så undersöker vi även denna månad. Starten för Demirok hade kanske kunnat vara bättre. Kännedomen är relativt hög, 62 % av svenskarna känner till honom. Det är högre kännedom än alla ministrar utom fyra. För att vara en nytillträdd partiledare som för ett halvår sedan var helt okänd så är kännedomen riktigt hög. Dock innebär inte det att förtroendet är det. Endast 3 % av svenskarna har förtroende för honom. Så Demirok kommer in i botten på partiledarnas förtroendelista. Kanske inte helt oväntat när den mediala rapporteringen handlat inte bara om hans misshandelsdomar, utan att han inte berättade om det för valberedningen.

Tittar vi på resten av listan är förändringarna som sagt mycket små.

Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som har högst förtroende bland svenska folket, förtroendet är kvar på ungefär samma nivå som i januari. På andra plats har vi Ulf Kristersson även det precis som föregående månad, men med lite ökat förtroende. Sen är Åkesson på tredjeplats och Busch på fjärde. Dadgostar ökar statistiskt säkerställt i förtroende, men det är en återhämtning jämfört med ett säkerställt tapp i januari. Så Dadgostar är kvar efter Busch på en femteplats. Att Busch och Dadgostar ökar en placering jämfört med januari är på grund av att Lööf hade fjärdeplatsen, som nu ersätts med Demirok som tar sistaplatsen.

Läs mer här: Novus Väljarbarometer Februari 2023

Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende februari 2023

Torbjörn Sjöström

VD
Novus

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare. Undersökningen är genomförd mellan den 9 – 15 februari 2023 i ett sannolikhetsurval mot svenska folket. Åldern på de tillfrågade var 18 – 84 år och 1021 personer besvarade undersökningen. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: