Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

November 2023

Partiledarförtroende november 2023

Ladda ner rapporten här: Novus Partiledarförtroende november 2023

Sammanfattning

Vi har en statistiskt säkerställd förändring, och det är att Johan Pehrson ökar från 9 till 12 % i förtroende från väljarna. Han passerar därmed Märta Stenevi som är kvar på 11 % precis som föregående undersökning. Demirok är kvar på bottennoteringen faktiskt lite lägre förtroende än senast i september. Första undersökningen Daniel Helldén är med och han kommer in näst sist i förtroendelistan. Kännedomsmässigt ligger Helldén faktiskt lite under nivån som Demirok när han tillträdde i februari. Det var 20 % som svarade att de inte kände till Demirok i första partiledarförtroende undersökningen. 24 % svarar att de inte känner till Helldén. Helldén har bara lite högre förtroende från MP och V. Dock är det inte oväntat så att andelen i Stockholms län som säger att de inte känner till Helldén är statistiskt säkerställt lägre, där är det 15 % som säger att de inte känner till honom, i övriga landet är det mellan 24 och 27 % som säger att de inte känner till honom. Men en påminnelse om att Stockholm så klart inte är Sverige. Men också en påminnelse om att Demirok fick en massivt men inte särskilt positiv introduktion till hela Sverige på grund av turerna kring processen han valdes. Demirok lider fortfarande av den negativa bilden 9 månader senare.

Om vi tittar i topplistan av förtroendeligan är det ganska odramatiskt. Andersson fortfarande på topp, även om andelen med lågt förtroende ökat säkerställt är det fortfarande varannan svensk som har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Andersson har dock tappat förtroende bland M och SD, där hon tidigare hade relativt högt förtroende. Bland M har det gått från 22 % till 13%, SD från 16 % till 8 %. Så vi ser att Anderssons har tappat det breda blocköverskridande stödet som innan gjorde att hon höll sig på så höga nivåer. Men att S nu har så starkt väljarstöd att förtroendet är i stort oförändrat. Dock är det inte bra generellt med en polarisering i förtroende. Väljarna bör kunna ha förtroende för alla partiledare, men det betyder inte att de skulle rösta på dem i ett val. Ur ett längre perspektiv bör alla partiledare sträva efter ett högre förtroende och sedan tävla med politiska förslag som gör Sverige bättre. Kristersson är kvar på i samma nivå som i september, Åkesson ökar men inom felmarginalen och är kvar på en tredjeplats. Dadgostar och Busch kvar på fjärde samt femteplats med oförändrat förtroende.

 Torbjörn press

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 23–29 november 2023 i ett sannolikhetsurval mot svenska folket. Totalt deltog 1 067 personer i undersökningen i åldern 18–84 år. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta Novus.

Ladda ner rapporten här: Novus Partiledarförtroende november 2023

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: