Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

September 2023

Partiledarförtroende september 2023

Ladda ned rapporten här: Novus Partiledarförtroende september 2023

Sammanfattning

Magdalena Andersson är fortfarande i toppen av partiledarnas förtroendeliga. Hon ökar faktiskt lite sedan juni, dock ej säkerställt Men det ligger i linje med det ökade väljarstödet för Socialdemokraterna. Väljarstödet för Moderaterna minskade lite i Novus senaste väljarbarometer och förtroendet för statsminister Ulf Kristersson minskar också, den nedgången är statistiskt säkerställd. Både om man tittar på andelen som har mycket och ganska stort förtroende men även det s.k. balansmåttet andelen med förtroende minus de som inte har förtroende. Den negativa delen ökat ganska kraftigt för Kristersson. Kriserna för Sverige kommer en efter en, koranbränningarna fortsätter och reaktionerna från omvärlden är inte positiva. Inte heller svenska folket anser att de borde få fortsätta, men de gör det ändå. Sedan fortsätter skjutningarna, räntan är hög. Det är verkligen inte lätt att leda landet men samtidigt i kriser har man sett att svenska folket enar sig bakom det ledandet partiet. Så är inte fallet i dessa kriser. Jag undrar om det kan ha at göra med att kriserna är internationella men ändå drabbar svensken utan att politiken går in och visar att de kan stötta medborgaren. Istället läggs det lätt mer börda på medborgaren, inte för kollektivets bästa som i pandemin. Då fanns det en gemensam kris som drabbade alla. Utan nu är krisen något som drabbar folk olika, och det är många på samma gång. Men som skapar en helhetsbild av osäkerhet som drabbar alla. Grundtryggheten är inte riktigt där. Allt kan inte skyllas på politiken, men regeringen är där och håller pressträffar och svarar på frågor om ansvar. Så det blir ändå de ansvariga politikernas problem. Vilket ytterst drabbar Moderaterna och statsministern.

I övrigt är det små förändringar tills man kommer till de längst ned på listan. Demirok ökar faktiskt säkerställt men är fortfarande kvar på en bottennotering. Johan Pehrson tappar statistiskt säkerställt och är nu nere på endast 9% av svenska folket som har ganska eller mycket stort förtroende för honom. Tappet för Liberalernas partiledare är inte bra för väljarstödet. Iofs det låga förtroendet för Demirok är inte heller bra, men där kan man i alla fall glädjas åt ett litet hopp uppåt. För L är det ett säkerställt tapp. Märta Stenevi ligger kvar på samma nivå som föregående månad.

Ebba Busch är värd att nämna också andelen som har ganska eller mycket litet förtroende för henne ökar statistiskt säkerställt. Hon är idag den partiledare som flest har lågt förtroende för. Föregående månad var det en delad förstaplats i den tråkiga tävlingen mellan Busch och Stenevi.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare. Undersökningen är genomförd mellan den 1 – 6 september 2023 i ett sannolikhetsurval mot svenska folket. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och 1084 personer besvarade undersökningen. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: