Viktigaste politiska frågan

Frågan som ställdes är: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”

Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 64 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna

Juni 2019

Sjukvårdsfrågan är fortsatt i topp som den viktigaste politiska frågan (63%) följt av invandring/integration (53%) och skola och utbildning (52%). Skolan flyttar ned lag och ordning (50%) till en fjärde plats jämfört med undersökningen i februari.

Jämfört med undersökning i februari är det en rad signifikanta skillnader bland de tio viktigaste politiska frågorna för svenska folket. Miljö och klimat ökar mest, från 33 % till 45 %, en nivå frågan inte haft sedan augusti 2014. Flera saker kan ligga till grund för den ökade viktigheten, miljö- och klimatfrågan var den viktigaste frågan under EU-valet, vilket sannolikt spelar in och dels bör en stor del kunna förklaras genom den så kallade Greta-effekten. Att miljön inte bara är en fråga utan att den också fått ett ansikte genom Greta. En person som även ministrar refererar till för att stärka sin position.

Novus undersöker återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast.

Undersökningen är genomförd 14 – 19 juni 2019 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1004 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ladda ned den senaste rapporten över viktigaste frågan här: Novus_Viktigaste fråga_190625

Grafiken ovan är interaktiv och man kan sortera och välja att släcka och tända data i graferna. Den består av två sidor och är möjligt att maximera i fullskärm via en ikon uppe till höger i grafiken. Nästan allt går att klicka på i graferna.