Vad tycker väljarna?

Januari 2022

Viktigaste politiska frågan januari 2022

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste Frågan Januari 2022

Viktigaste politiska frågan

Sammanfattning

Sjukvården är fortsatt den fråga som flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av lag och ordning och invandring/integration – frågor där mer än hälften anser är de viktigaste politiska frågorna. Frågorna varken ökar eller minskar signifikant, däremot ökar sjukvårdsfrågan signifikant från 60 till 65 procent om vi jämfört med augusti 2021.

Jämfört med undersökningen från december 2021 är samma frågor kvar i topp tio listan. Några förändringar ser vi dock i listan. Frågan och skola och utbildning minskar signifikant från 51 till 43 procent och miljö och klimatfrågan minskar från 39 till 34 procent.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 65 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Fetmarkerade siffor är signifikanta förändringar jämfört med föregående undersökning.

Den fråga som ökar mest jämfört med föregående undersökning är försvaret, där 19 % anser att det är en av de viktigaste politiska frågorna, och är nu är på en 12:e plats. Dock fortfarande färre som anser att den är viktigare nu än än den var mellan 2014–2017 så det är inte ett historiskt högt stöd för försvarsfrågan. Varför försvarsfrågan ligger så lågt när både militär visar en ökad närvaro i Sverige och det internationellt spända tonläget på grund av Rysslands agerande kan tyckas konstigt. Men det handlar om att svenskarna må vara oroliga för Ryssland som stormakt, men det handlar inte om att man är rädd för en invasion i Sverige utan att man inte litar på Rysslands agerande internationellt. Att de agerar i egenintresse mer än tar hänsyn till internationella spelregler. Inte att man tror att Ryssland skall invaderas Sverige. Men uppgången visar ändå på ett ökat stöd för ett inhemskt försvar som kan försvara oss om det skulle behövas.

Den fråga som tappar mest är skolan, så den uppgång som reportaget om Engelska skolan drog igång har klingat av bland svenskarna.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan Januari 2022

Enbart förstaval

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), det vill säga den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. Här hamnar lag och ordning på första plats, följt av sjukvården och invandring/integration. Sjukvården som ligger i topp när väljarna får välja flera viktiga frågor (tabell 1) hamnar i stället på en andraplats när man enbart får ange sitt förstaval.

Lag och ordning anges som viktigaste främst av sympatisörer med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Sjukvården är viktigast för sympatisörer till Socialdemokraterna och osäkra väljare. Invandring och integration anges i markant högre utsträckning av sympatisörer med Sverigedemokraterna.

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati. Grönt betyder signifikant högre än totalen och rött betyder signifikant lägre än totalen.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan Januari 2022

Se vårt webbinarium: Ett år kvar till valet presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström:

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: