Vad tycker väljarna?

Juni 2021

Viktigaste politiska frågan juni 2021

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste Frågan Juni 2021

Viktigaste politiska frågan

Sjukvården ligger fortsatt i topp som en av de viktigaste frågorna för väljarna, följt av lag och ordning och invandring/integration. Jämfört med föregående undersökning från april i år minskar sjukvården signifikant i viktighet med 6 procentenheter, vilket är den enda signifikanta förändringen som förekommer i den här undersökningen.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Sjukvården är fortsatt den fråga som flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av lag och ordning och invandring/integration – frågor där mer än hälften anser är de viktigaste politiska frågorna.

Sjukvården som sedan september 2020 varit den mest dominerande frågan bland väljarna minskar i viktighet från 65 till 59 procent från april till idag (-6). Sjukvården har bortsett från sommaren 2020 varit särskilt viktig för väljarna under hela coronapandemin, men frågans viktighet är avtagande i den undersökningen, något som sannolikt hör ihop med att väljarna ser att vaccineringen är i gång och avvecklingen av restriktioner påbörjats.

Att sjukvårdsfrågan minskar i viktighet gör att de frågor som därefter anses vara viktigast såsom lag och ordning, invandring/integration och skola och utbildning blir relativt viktigare för väljarna. Lag och ordning och invandring/integration ligger fortsatt kvar på en andra (51%) respektive tredjeplats (50%) och även skola och utbildning (48%) ligger på en liknande nivå på en fjärdeplats.

Jämfört med föregående undersökning förekommer samma tio frågor i topp-tio-listan. De sker dock tre positioneringsförflyttningar (1) frågan om äldreomsorg går från en 6:e plats till en delad 5:e plats med miljöfrågan, (2) frågan om jobb och sysselsättning går från en 8:e plats till en delad 7:e plats med landets ekonomi och (3) jämställdhetsfrågan som tidigare delade plats nr 9 med pensionsfrågan ligger nu i stället på en 10:e plats.

Enbart förstaval

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), dvs. den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. Här hamnar nu invandring/integration på en första plats efter att ha delat den platsen med miljö/klimat i föregående undersökning. Frågan om miljö/klimat hamnar nu i stället på en andraplats. Sjukvården som ligger i topp när väljarna får välja flera viktiga frågor hamnar i stället på tredjeplats när man enbart får ange sitt förstaval.

Om vi ser till partisympatisörernas viktigaste fråga är invandring/integration viktig i signifikant hög grad för sympatisörer till Sverigedemokraterna, medan den är de i signifikant låg grad för övriga partier bortsett från Moderaterna och Kristdemokraterna som hamnar någonstans i mitten.

Frågan om miljö/klimat är allra viktigast för sympatisörer till Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och osäkra väljare hamnar någonstans i mitten, medan frågan inte alls är första prioritet i någon hög grad för sympatisörer till Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna.

Sjukvården är den viktigaste frågan bland sympatisörer till Socialdemokraterna

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här:  Novus Viktigaste Frågan Juni 2021

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: