Vad tycker väljarna?

November 2022

Viktigaste politiska frågan november 2022

Ladda ned rapporten här: Novus Rapport – Viktigaste Frågan November 2022

Viktigaste politiska frågan

Novus undersöker återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilka frågor som enligt svenska folket är de viktigaste politiska sakfrågorna.

Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”.

Kommentar

Först är det viktigt att påpeka att vi nu har delat upp klimat och miljö. Tidigare sedan denna undersökning påbörjades för över 15 år sedan har klimat och miljö varit ett alternativ. Vi har sedan i analysen och referenserna till detta svar skiljt på de två. Denna är bara en av alla undersökningar vi gör kring politik och samhälle och det är en balansgång mellan när man skall ändra en historisk tidsserie.

Men vi har också noterat att svenska folket nu klart ser skillnad på miljö och klimatfrågan. Något vi har refererat till i många rapporter under åren på olika sätt. Nu var det dags att dela upp dessa. Det man ser då är att klimatfrågan är markant viktigare än miljöfrågan. Att växthuseffekten är den drivande oron kring det förändrade klimatet på jorden, därför också som kärnkraften kommit upp på agendan så mycket bland väljarna. Kanske inte egentligen att bygga nytt, utan lika mycket frågande varför man lade ned utan att ha alternativ som inte släpper ut koldioxid. Det var få svenskar som såg framför sig att nedlagd kärnkraft som de stod bakom skulle leda till ökad förbränning av fossila bränslen för energiproduktionen.

Energifrågan tappar i viktighet, med alla domedagsprofetior som var innan valet så påverkade rapporteringen av hur illa det kan bli väljarnas prioritering särskilt som det sammanföll med högre elräkningar än vanligt precis innan valet. Men nu har det blåst och efterfrågan på svensk elektricitet är lägre på kontinenten. Då sjunker viktigheten ned. Det är nyhetsrapporteringen som i många fall styr väljarnas prioritering av sakfrågor, särskilt när det bekräftas av att politiker är snabba på att toppa med bästa lösningen på problemet eller peka på vems fel det är.

Utöver nedgången i viktigheten för energipolitiken har äldreomsorgen ökat säkerställt i viktighet, men är kvar på samma position som i september. Utöver det ser vi inga statistiskt säkerställda förändringar.

Torbjörn Sjöström

VD Novus

 

Sammanfattning

Svenskarnas viktigaste politiska fråga fortsätter att vara sjukvårdsfrågan (61%), följt av lag och ordning (51%). Den tredje viktigaste frågan är nu skola och utbildning (47%) då energipolitiken har glidit ner till en sjätteplats (42%) – en signifikant minskning jämfört med september 2022. Invandring/integration (46%) ligger på en fjärdeplats. När det kommer till frågan om miljö och klimat har vi delat upp dessa politiska frågor i två så respondenterna har fått ta ställning till klimatet för sig och miljö för sig. Klimatet (42%) hamnar på en femteplats och miljö (26%) på en nionde plats.

Landets ekonomi (34%) ligger kvar på en sjundeplats som i september och det gör även äldreomsorgen (34%) som ökar signifikant med 8 procentenheter. Försvaret (25%) rundar av svenskarnas tio viktigaste frågor.

 

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 61 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Fetmarkerade siffor är signifikanta förändringar jämfört med föregående undersökning.
*Tidigare undersökningar har alternativet varit ”Miljö och klimat” vilket nu är uppdelat i ”Miljö” och ”klimatet”.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Rapport – Viktigaste Frågan November 2022

Enbart förstaval

Om man enbart ser till väljarnas förstaval så ligger lag och ordning (15%), klimatet (15%) samt sjukvården (15%) på samma procentsats. Invandring/integration (10%) följer dessa tre och sedan landets ekonomi (9%). På sjätteplats hittar vi energipolitiken (8%) följt av skola och utbildning (5%), miljön (3%) och företagande/näringspolitik (3%). Försvaret (2%) avrundar svenskarnas allra viktigaste frågor.

Socialdemokratiska sympatisörer anser att sjukvårdsfrågan (20%) är den viktigaste frågan i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort, därefter klimatet (19%). Sverigedemokraternas sympatisörer tycker i sin tur att invandring och integrationsfrågan (33%) samt lag och ordning (26%) är de viktigaste frågorna i signifikant högre utsträckning, även Moderaternas sympatisörer svarar lag och ordning (21%) men även landets ekonomi (15%).

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati. Grönt betyder signifikant högre än totalen och rött betyder signifikant lägre än totalen.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Rapport – Viktigaste Frågan November 2022

Undersökningen är genomförd 17 – 23 november 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1019 personer har svarat på undersökningen av 1959 personer. Deltagarfrekvensen var därmed 52 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: