Vad tycker väljarna?

November 2020

Viktigaste politiska frågan november 2020

Novus november 2020: Sjukvården fortfarande etta, invandring och lag & ordning på delad andraplats

För september månads rapport om viktigaste politiska frågan klicka här

I samband med viktigaste politiska frågan presenteras också bästa parti, det finns att läsa om här

Sjukvården som efter ett par lugna sommarmånader med låg spridning av covid-19 minskade i viktighet i septemberundersökningen börjar återigen bli allt viktigare för väljarna. Frågan ökar signifikant från 56 till 63 procent i viktighet i den här undersökningen. Frågorna om invandring/integration och lag och ordning ligger på varsin delad andraplats och anses fortsatt vara viktiga för en majoritet av svenska folket. Lag och ordning ökade signifikant under sommaren och ligger fortsatt kvar på samma nivå som då.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Sjukvården är fortsatt den fråga flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av invandring och integration och lag och ordning – frågor där mer än hälften anser vara de viktigaste politiska frågorna. I topp tio listan finns en ny fråga, Socialförsäkringarna, jämfört med föregående undersökning från september.

Sjukvårdsfrågan blir återigen allt viktigare för väljarna efter att ha tappat i viktighet i undersökningen efter sommaren. Frågan ökar signifikant i viktighet från 56 till 63 procent (+7%) jämfört med i september. Invandring och integrations samt lag och ordning ligger nu båda på en delad andraplats. Den fjärde viktigaste frågan är frågan om skola och utbildning som ökar signifikant från 44 till 49 procent (+5%) jämfört med föregående undersökning. Frågan om Socialförsäkringarna, plats 10, ökar signifikant från 15 till 21 procent (+6%) jämfört med september och knuffar ut frågan om jämställdhet från topp tio listan.

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), dvs. den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. Istället för sjukvården är invandring och integration den allra viktigaste frågan, följt av Miljö- och klimatfrågan på en andraplats. Sjukvårdsfrågan är istället den tredje viktigaste frågan för väljarna delat med frågan om lag och ordning.

Bland partisympatisörerna är frågan om invandring och integration i huvudsak viktigaste för SD-sympatisörer, men även bland M- och KD-sympatisörer, men inte särskilt högt prioriterad av något av de andra partisympatisörerna. Frågan om Miljö- och klimat är i huvudsak viktigast bland V- och MP-sympatisörer och delvis även hos S-sympatisörer. Sjukvårdsfrågan är viktigast bland S-sympatisörer och bland de osäkra väljarna.

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste frågan november 2020

Undersökningen är genomförd 12 – 18 november 2020 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1004 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: