Vad tycker väljarna?

April 2021

Viktigaste politiska frågan april 2021

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste frågan april 2021

Viktigaste politiska frågan

Sjukvården ligger fortsatt i topp, medan både lag och ordning och invandring/integration ligger på andra respektive tredje plats. De två senare ökar något och börjar bli allt viktigare i relation till frågan om sjukvården, men ökningen är inte signifikant. Den enda signifikanta skillnaden jämfört med föregående undersökning från februari i år är äldreomsorgen som minskar kraftigt i viktighet med minus 8 procentenheter.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Sjukvården är fortsatt den fråga som flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av lag och ordning och invandring/integration – frågor där mer än hälften anser är de viktigaste politiska frågorna.

Sjukvårdsfrågan som ökat i de två senaste undersökningarna sedan i somras ligger i den här undersökningen kvar på liknande nivå som föregående undersökning (-1), däremot backar äldreomsorgen från 45 till 36 procent (-8). Därmed ser det ut som att de frågor som varit direkt kopplade till Coronapandemin börjar bli mindre viktiga i relation till de andra politiska frågorna.

Lag och ordning och invandring/integration som tidigare tappade i viktighet i relation till sjukvården ser ut att vara på uppgång. Lag och ordning ökar från 49 till 53 procent jämfört med februari och invandring/integration från 49 till 52 procent, men ökningarna är inte signifikanta.

Frågan om skola och utbildning ligger kvar på en fjärdeplats i viktighet med 47 procent (-), följt av miljö och klimat på en femteplats på 38 procent (-).

Sannolikt ser vi här en effekt av ökad tilltro till att Sverige skall klara av pandemin och ett lite större fokus på brottsligheten i media, en påminnelse om samhällsproblemen som var högst på agendan innan pandemin slog till. Att äldrevården sjunker i viktighet är nog för att det nu inte längre är ett fokus på problemen där i samband med pandemin. Och då äldrevården inte påverkar alla sjunker den ned och när media slutar fokusera på den så ändras allmänhetens fokus samtidigt. Medborgaren dras med i den mediala dramaturgin.

Enbart förstaval

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), dvs. den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. Här hamnar nu Miljö/klimat och invandring/integration på en delad första plats, till skillnad från föregående undersökning då sjukvården låg i topp även här. Sjukvården ligger nu i stället på en tredjeplats.

Om vi ser till partisympatisörernas viktigaste fråga är miljö och klimat allra viktigast för sympatisörer till Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och osäkra väljare hamnar någonstans i mitten, medan frågan inte alls är första prioritet i någon hög grad för sympatisörer till Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna.

Invandring och integration som hamnar på en delad förstaplats som den allra viktigaste frågan är som viktigast bland sympatisörer till Sverigedemokraterna, frågan har även viss viktighet bland sympatisörer för Moderaterna och Kristdemokraterna, men i lägre grad för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna och Centerpartiet.

Sjukvården är den viktigaste frågan bland de som idag inte vet vad de skulle rösta på.

signifikant högre än totalen och rött betyder signifikant lägre än totalen.

Att miljö och klimat åker upp på en delad förstaplats i förstaval tillsammans med invandring/integration gör det allt tydligare över det delade politiska fokus som finns mellan Januariavtalspartierna och de övriga. Bland samtliga januariavtalspartierna är miljön nu i topp som den absolut viktigaste frågan. Men miljön ligger långt ned som absolut viktigaste fråga bland de övriga. Utöver det finns det en skillnad mellan SD och M&KD då invandringen är i absolut topp för SD men för M&KD handlar det om lag och ordning. Varannan SD sympatisör anser att invandringen är den absolut viktigaste frågan. Inte så oväntat, det handlar om orsak och verkan. I SD:s fall är det invandringen som är orsaken till problemen i samhället. Drivkraften som varit en röd tråd till SD:s tillväxt. Inom M är invandringen inte ett problem som sådant, det finns en koppling mellan brottslighet, invandringen och bristande integration, men det är brottsligheten man vill komma åt.

Det parti som har störst grupp som kretsar kring enbart en fråga bland de partier som är stora nog att resultatet för ett individuellt parti blir tillförlitligt. MP&V har nästan varannan som anser att klimatet är viktigast, detta dras upp av MP sympatisören. Men då dessa partier är så små så slår vi ihop dem för att få tillförlitligare totalskattningar.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste frågan april 2021

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: