Vad tycker väljarna?

Augusti 2022

Viktigaste politiska frågan augusti 2022

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste Frågan Augusti 2022 Rapport

Viktigaste politiska frågan

Novus undersöker återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilka frågor som enligt svenska folket är de 10 viktigaste politiska sakfrågorna.

Undersökningen är genomförd 11 – 17 augusti 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1004 personer har svarat på undersökningen av 1950 personer. Deltagarfrekvensen var därmed 52 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Frågan som ställdes är: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”.

Kommentar

En klar majoritet är oroliga för inflationen främst på grund av elpriserna. Oron är högst i södra och markant lägre i norra Sverige. Som viktigaste fråga går också energipolitiken upp statistiskt säkerställt. Det är den enda topp 10 frågan som ökar så mycket. Men undersökningen visar också uppgång i flera frågor, arbetslösheten ökar näst mest. Också ett tecken på svenskarnas inflationsoro? Den frågan petar ned försvaret ett steg också som nu är på tionde plats. Svenskarna vill gå med i Nato och tror vi kommer släppas in. Med det blev sjönk försvarsfrågan i viktighet och anses sannolikt vara löst trots att det pågår ett krig i Europa.

Men i toppen har vi fortsatt de frågor vi är vana att se sedan en tid tillbaka , sjukvård, lag och ordning, skola och invandring.

Men valrörelsen ser vi redan nu handla om plånboksfrågor, vilket kanske inte är så oväntat när kriget faktiskt faktiskt påverkar vår plånbok, och europeisk elbrist leder till extremt höga elpriser i Sverige. Egentligen borde man kanske prata om vår beredskap återigen och Europas självförsörjningsgrad. Först kom en pandemi som visade på extrema brister i Europas och Sveriges möjlighet att ens tillhandahålla de basala varorna som behövdes då, tänker inte på toapapper utan medicinsk utrustning främst. Och nu invaderar Ryssland Ukriaina och det blir elbrist. Det finns också en annan utmaning kring detta. Att bygga elbilar kräver elektricitet och elbilsomställningen ökar inte bara hushållets elbehov utan också industrins på grund av den ökade efterfrågan man skapar på industrin i klimatomställningens namn. Att nu spara elektricitet efter att vi gått från en period där alla bytt ut så mycket man kan hemma till lågenergiprodukter, sen skaffat elbil som drar enorma mängder el och är framtiden till att nu hushålla med elektriciteten igen. Energi är alltid oavsett driftskälla något man måste hushålla med eftersom det är helt tydligt en begränsad resurs.

Men framförallt hade det varit intressant att fokusera på beredskap inte att reagera på global kris efter kris. Jag är helt säker på att väljarna skulle uppskatta ledare som hade fokus framåt och en plan, och då faktiskt kunde upplevas ha en plan även när kriser uppstår. Detta är inte sista krisen på ett tag tyvärr.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Sammanfattning

Sjukvården (63%) fortsätter att vara svenskarnas viktigaste fråga, följt av lag och ordning (54%) samt skola och utbildning (49%). Det är väldigt små förändringar i listan bland de tio viktigaste frågorna. Sysselsättning/arbetslösheten hoppar upp en plats och ligger nu på en nionde plats och försvaret åker ner till tionde plats. Energipolitiken (39%) ligger kvar på femteplats men ökar signifikant med 5 procentenheter jämfört med juli 2022.

På fjärdeplats hittar vi Invandring/integration (47%) och på en sjätteplats hittar vi miljö och klimat (35%) som behåller sina positioner jämfört med senaste undersökningen. Även landets ekonomi (32%) och äldreomsorg (28%) är kvar på samma plats som i juli 2022, sjunde respektive åttonde plats.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 63 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Fetmarkerade siffor är signifikanta förändringar jämfört med föregående undersökning.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Viktigaste Frågan Augusti 2022

Enbart förstaval

Om man kollar på enbart väljarnas förstaval så ligger sjukvården (17%) på en förstaplats och lag och ordning (15%) på en andra plats. Föregående undersökning så låg lag och ordning på en förstaplats. Invandring/integration (13%) och miljö/klimat (12%) ligger på tredje respektive fjärdeplats. Socialdemokratiska sympatisörer anser att sjukvården är den viktigaste frågan i signifikant högre grad än allmänheten i stort. Och Moderata sympatisörer tycker i sin tur att lag och ordning (26%) är den viktigaste frågan i signifikant högre grad och Sverigedemokratiska sympatisörer svarar invandring/integration (36%).

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati. Grönt betyder signifikant högre än totalen och rött betyder signifikant lägre än totalen.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Viktigaste Frågan Augusti 2022

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.

Medverkande:

Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste Frågan Augusti 2022 Rapport

Se vårt webbinarium: Ett år kvar till valet presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström:

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: