Vad tycker väljarna?

April 2024

Viktigaste politiska frågan april 2024

Kommentar

Tre statistiskt säkerställda förändringar jämfört med januari: Sjukvården, Klimatfrågan och Äldrevården. Sjukvården är fortsatt på förstaplats, lag och ordning kommer upp på andra hand och flyttar ned skolan till tredje plats. På grund av det tragiska dådet i Skärholmen så tror jag vi kommer att se att lag och ordning kommer att öka ännu mer i viktighet enligt svenska folket framöver, men redan nu är den på andraplats.

Att klimatfrågan ökar är intressant också, men för att det skall synas i väljarstöd behöver politiken fokusera på att få andra länder att följa Sveriges nuvarande politik. Internationellt ligger Sverige redan långt före de flesta länder, och vår faktiska påverkan är ju främst genom konsumtion och internationella transporter. Det förstnämnda kan lösas med minskad konsumtion så klart, men också att de producerande länderna tar ett större ansvar för att tillverkningen har ett mindre klimatavtryck.

NATO medlemskapet har inte påverkat synen på Försvarets viktighet nämnvärt. En liten uppgång men den är kvar på en niondeplats.

Äldreomsorgens uppgång är främst en återhämtning jämfört med en lägre position i januari och är nu tillbaka på samma nivå som den hade i november 2023.

Här kan du se en presentation av Viktigaste politiska frågan för april 2024 på ca en minut:

Läs hela rapporten här: Viktigaste politiska frågan april 2024

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Sammanfattning av resultat 

I den här undersökningen förekommer tre statistiskt säkerställda (signifikanta) förändringar jämfört med Novus senaste mätning från januari 2024. Dessa är fetmarkerade.

Sjukvården (64%, +5) är fortsatt den viktigaste politiska frågan enligt svenskarna. Lag och ordning (54%, +1) klättrar från en tredje till en andra plats, medan skola och utbildning (50%, -4) faller från en andra till en tredje plats. Invandring/integration (48%, +4) är fortsatt på en fjärde plats. Klimatet (39%, +5) klättrar från en sjätte till en femte plats, medan landets ekonomi (37%, +1) faller från en femte till en sjätteplats. På sjunde, åttonde, nionde respektive tionde plats finner vi fortsatt energipolitik (34%, +2), äldreomsorg (34%, +5), försvaret (30%, +3) och miljön (27%, +3).

Tabell 1: Det var möjligt för de tillfrågade att välja hur många sakfrågor de ville, så procentsatserna skall läsas t.ex. så här: 62 procent av svenskarna anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna.

Anm. * statistiskt säkerställda (signifikanta) förändringar jämfört med januari 2024. Miljö och klimat mättes tidigare som en fråga, från och med november 2022 delades frågan upp i två.

Enbart förstaval

Enbart sett till väljarnas förstaval så ligger sjukvården (17%), lag och ordning (15%) samt klimatet (13%) på en första, andra respektive tredje plats. På fjärde, femte respektive sjätte plats finner vi invandring/integration (12%), skola och utbildning (8%) samt landets ekonomi (7%). Och på sjunde, åttonde, nionde respektive tionde plats finner vi försvaret (3%), miljön (3%), energipolitik (3%), och jämställdhet (2%).

Personer som sympatiserar med Moderaterna anser att lag och ordning (37%) är den viktigaste politiska frågan, detta i statistiskt säkerställt högre grad än totalen i stort (15%). Näst viktigast anser man vara landets ekonomi (15%), också detta i statistiskt säkerställt högre grad än totalen i stort (7%). Personer som sympatiserar med Socialdemokraterna anser att sjukvården (27%) är den viktigaste politiska frågan, detta i statistiskt säkerställt högre grad än totalen i stort (17%). Näst viktigast anser man vara klimatet (14%). Personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna anser att invandring/integration (40%) är den viktigaste politiska frågan, detta i statistiskt säkerställt högre grad än totalen i stort (12%). Näst viktigast anser man vara lag och ordning (24%), och detta i statistiskt säkerställt högre grad än totalen i stort (15%).

Tabell 2: Det var möjligt för de tillfrågade att välja endast en sakfråga, så procentsatserna skall läsas t.ex. så här: 17 procent av svenskarna anser att sjukvården är den viktigaste politiska frågan.

Anm. Grönmarkerade siffror innebär att en undergrupp uppgett ett svarsalternativ i statistiskt säkerställt (signifikant) högre grad än totalen i stort, medan rödmarkerade siffror innebär att en undergrupp uppgett ett svarsalternativ i statistiskt säkerställt lägre grad än totalen i stort. Miljö och klimat mättes tidigare som en fråga, från och med november 2022 delades frågan upp i två.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på eget initiativ under perioden 5–10 april 2024 i Novus Sverigepanel och besvarades av 1012 personer i åldern 18–84 år. Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Läs hela rapporten här: Viktigaste politiska frågan april 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: