Vad tycker väljarna?

Juni 2022

Viktigaste politiska frågan juni 2022

Ladda ned rapporten här: Viktigaste Frågan Juni 2022 Rapport

Viktigaste politiska frågan

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilka frågor som enligt svenska folket är de 10 viktigaste politiska sakfrågorna.

Undersökningen är genomförd 2 – 8 juni 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1030 personer har svarat på undersökningen av 1850 personer. Deltagarfrekvensen var därmed 56 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Det är endast små förändringar i toppen väljarnas syn på vilka politiska sakfrågor som är viktigast jämfört med maj månad. Topp tre är 1: sjukvård, 2: lag och ordning samt 3: invandringsfrågan. Invandringsfrågan ökar lite och tar tredjeplatsen från skolfrågan. Kopplingen mellan invandringsfrågan och lag och ordning är tydlig. Längre ned i topp 10 listan har vi två signifikanta förändringar. Äldreomsorgen och försvaret tappar båda statistiskt säkerställt.

Dagliga rapporter om skjutningar placerar så klart lag och ordning frågan på en andraplats, och även invandringsfrågan på en tredje. Just brottsligheten är ett problem som är så pass nära och akut att det trycker ned långsiktiga frågor som miljö och klimat. Svensken verkar också acceptera höga energi och bensinpriser bara man fokuserar på att lösa brottsligheten. Försvarsfrågan sjunker och tappar signifikant, jämfört med föregående månad. Det räckte för svensken att skicka in Natoansökan och besluta om ökade försvarsanslag.

Det som dock skiljer olika väljares syn på invandring och lag och ordning är orsak och lösning. Om man tittar på förstavalet på SD sympatisörens prioritering är invandringsfrågan absolut i topp, 40 % av SD:s sympatisörer anser att det är den absolut viktigaste frågan, följt av lag och ordning på andraplats (27%). Men M och KD sympatisörer har lag och ordning i topp på där 36 % av dessa sympatisörer anser att det är den absolut viktigaste frågan, där är invandringsfrågan långt ned. Denna skillnad i syn på invandring jämfört med lag och ordning är mycket intressant och något en hypotetisk regering där M, KD och SD behöver komma överens kommer få det lite krångligt när det ställs på sin spets utifrån väljarnas förväntning på partierna. Frågorna ligger ju i topp på respektive väljares agenda, så det är inte perifera frågor. Eftersom Svensk invandring nu ligger på EU:s miniminivå sedan länge har invandringsfrågan minskat i viktighet men är fortfarande i topp bland SD:s sympatisörer. Att den fortfarande är så pass viktig innebär att det inte handlar om mottagande utan om att de är i Sverige. Men lag och ordning som ligger i topp på M & KDs sympatisörer handlar med om hantering av brottsligheten, inte om ursprung på samma sätt.

När Sverige hade som störst invandring var mycket av den politiska kommunikationen att pengarna var slut till mycket, men invandringen fick trots det kosta pengar. En kostnad främst SD:s sympatisörer ansåg skulle satsas på andra saker där ju pengarna uppgavs vara slut. Det blev tydligt att kassakistan var begränsad och att pengarna inte räckte till.  Nu är det sannolikt brottsligheten som driver SD:s fokus på invandringen.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Sammanfattning

Sjukvården fortsätter att ligga i topp bland svenskarnas viktigaste frågor, efter att ha minskat signifikant från april till maj så uppger nu 60% av svenskarna att det är en av de viktigaste frågorna. Lag och ordning ligger på en andra plats på 57%, följt av invandring/integration (50%) på en tredjeplats. Skola och utbildning (50%) ligger på en fjärdeplats och miljö och klimat (33%) på en femteplats.

Energipolitiken hoppar upp en plats från sju till sex och 32% uppger nu att de tycker energipolitiken är en av de viktigaste frågorna. Även landets ekonomi (31%) seglar upp till en sjundeplats från en niondeplats. Äldreomsorgen (28%) minskar signifikant med 4 procentenheter och även försvaret med 5 procentenheter. Sysselsättningen/arbetslösheten (25%) avrundar de topp tio viktigaste frågorna och tar tiondeplatsen från pensionerna som låg där föregående undersökning.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 60 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Fetmarkerade siffor är signifikanta förändringar jämfört med föregående undersökning.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här:

Enbart förstaval

Om man kollar på enbart väljarnas förstaval så ligger lag och ordning (18%) på en förstaplats och sjukvården på en andraplats (15%). Följt av invandring/integration (13%) och miljö och klimat (12%). Moderatsympatisörer anser att lag och ordning (37%) är den viktigaste frågan, sympatisörer med Socialdemokraterna tycker i sin tur att sjukvården (23%) är det viktigaste.  Sverigedemokraternas sympatisörer tycker den absolut viktigaste frågan är invandring/integration – 40% uppger detta. Osäkra väljare uppger att skola och utbildning (16%) är den viktigaste frågan.

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati. Grönt betyder signifikant högre än totalen och rött betyder signifikant lägre än totalen.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Viktigaste Frågan Juni 2022 Rapport

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.

Medverkande:

Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.

Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202

Se vårt webbinarium: Ett år kvar till valet presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström:

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: