Vad tycker väljarna?

Augusti 2021

Viktigaste politiska frågan augusti 2021

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste Frågan augusti 2021

Viktigaste politiska frågan

Kommentar

Sommarens skjutningar och extrema väder följt av IPCC:s rapport samt de rekordhöga elpriserna i södra Sverige satt sina spår i svenskarnas prioritering av viktigaste frågan. Även om inget av detta bör komma som en överraskning, frågorna har bubblat länge och sommarens händelser var väntade, det har ju i stort sett ut så de senaste somrarna. Är det inte bränder, hetta eller översvämningar så är det skjutningar.

Att lag och ordning skulle öka signifikant var väntat. Att miljö och klimat också ökat är kanske inte så överraskande, även om jag inte trodde det skulle ske i den omfattning det gjort nu. Miljöfrågan anses nu vara den absolut viktigaste frågan bland var femte svensk. Utmaningen med frågan är ju att det är en global fråga. Andra toppfrågor är nationella. Möjligheten att påverka problemen har därmed helt olika utmaningar och därmed deras inverkan på nationella val helt olika tyngd. Svensk kontroll över klimatfrågan är kraftigt begränsad. Men nationella frågor som sjukvård, lag och ordning samt invandringen är något Sverige har huvudkontrollen över.

Energifrågan hakar i detta men är kopplad till flera frågor, klimatförändringen, kärnkraftens vara eller icke vara samt energiproblemen i Sverige. Energifrågan anges också som viktigare bland både M, L, C, V och MP sympatisörer. Men orsaken är såklart inte densamma. Vi vet att kärnkraftsfrågan delar upp partipolitiskt. Sjukvården tappade i viktighet men behöll sin förstaplats när vaccineringen rullades ut i landet, men den är fortfarande kvar på förstaplatsen.

Torbjörn Sjöström

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortsatt i topp som en av de viktigaste frågorna för väljarna, följt av lag och ordning och invandring/integration. Det är samma rangordning i topp tre som föregående undersökning i juni. Däremot ökar lag och ordning signifikant i viktighet (+5). Ökar signifikant gör även miljö och klimat (+9) och energipolitiken (+5), frågan om energipolitiken är dessutom ny på topp tio listan. I motsats minskar frågorna om skola och utbildning (-5) och landets ekonomi signifikant (-4).

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 60 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna.

Sjukvården är fortsatt den fråga som flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av lag och ordning och invandring/integration – frågor där mer än hälften anser är de viktigaste politiska frågorna. Frågan om lag och ordning tilltar i viktighet och ökar från 51 till 57 procent. En signifikant ökning med 5 procentenheter. Lag och ordningen har inte många procentenheter upp till sjukvårdsfrågan där 60 procent uppger att de tycker att det är en av deras viktigaste frågor. Skillnaden i viktighet mellan sjukvården och lag och ordning ligger nu inom felmarginalen.

På delad fjärdeplats hamnar frågorna om skola och utbildning och miljö och klimat. Jämfört med föregående undersökning minskar skola och utbildning signifikant i viktighet från 48 till 43 procent och miljö och klimat ökar i viktighet från 34 till 43 procent. Efter ett par sommarmånaden med stort fokus på miljö- och klimatfrågor ökar alltså viktigheten med hela 9 procentenheter bland väljarna.

Äldreomsorg, jobben, pensionerna hamnar på en sjätte, sjunde respektive åttondeplats. Landets ekonomi går tillbaka från 30 till 26 procent i viktighet, efter att ha varit särskilt viktig för väljarna under det första året av coronapandemin. Ny på tio i topp är frågan om energipolitiken, som nu är den tionde viktigaste frågan för väljarna. Frågan har ökat signifikant från 18 till 23 procent jämfört med föregående undersökning

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan augusti 2021

Enbart förstaval

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), dvs. den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. Här hamnar nu frågan om miljö och klimat åter igen på förstaplatsen efter att invandring/integration knipit första platsen i juni-undersökningen. I april delade frågorna på förstaplatsen.

Sjukvården som ligger i topp när väljarna får välja flera viktiga frågor (tabell 1) hamnar i stället på fjärdeplats när man enbart får ange sitt förstaval.

Jämfört med juni går miljö och klimat upp på förstaplatsen och ökar signifikant. Miljö/klimatfrågan ökar bland alla partiers sympatisörer förutom SD. Miljö och klimat är viktigast bland sympatisörer till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Invandring/integration viktig i signifikant hög grad för sympatisörer till Sverigedemokraterna och lag och ordning för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

På tredjeplats kommer Lag och ordning och trycker ned sjukvården till en fjärdeplats. Lag och ordning ökar också signifikant som första val. Frågan ökar mest bland M och SD:s sympatisörer jämfört med innan sommaren.

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati.

Ålders och könsfördelning

Totalt

Enbart förstaval

Som ni ser är förstavalet uppdelat på kön en mycket kortare lista. När Svenskarna behöver prioritera vad som är absolut i topp så handlar det om miljö, invandring, lag och ordning samt sjukvården. Allt annat får mycket litet stöd. De yngre prioriterar klimatet högst

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan augusti 2021

Se vårt webbinarium: <strong>Ett år kvar till valet,</strong> presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström:

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: