Vad tycker väljarna?

November 2023

Viktigaste politiska frågan november 2023

Ladda ner rapporten här: Viktigaste politiska frågan November 2023

Kommentar
Det är egentligen inga av topp 10 viktigaste politiska frågor som ökar jämfört med juni. Sjukvården, skolan, lag och ordning, äldreomsorg, energipolitik, jobben tappar alla i viktighet. Det jag tror vi ser är ännu värre. En ökad vanmakt för samhällets förmåga att lösa problemen. Vi vet att svenska folket har ångest för elräkningen. 25% av männen tycker att man borde få ha vapen hemma för att försvara sig mot inbrott. En majoritet tror inte att polisen kan lösa den organiserade brottsligheten och en majoritet anser att politikerna är ytterst ansvarig för att lösa den frågan nu. Men förtroendet för detta sviktar. Drygt var tredje svensk anser att politikerna skadar tilltron till demokratin.

Undersökningen frågar om vilka POLITISKA frågor som är viktigast just nu. Men vad händer när politiken inte levererar? Energi, lag och ordning är frågor som både sittande och föregående regering inte löst. Jag har tidigare skrivit att känslan blir att regeringen mest åker med i mina analyser. Kriserna är både inhemska och kommer utifrån. Men vad kan svensk politik göra? De hålls ansvarig som i för att lösa det snabbt t.ex. den grova brottsligheten. Men tilltron att något kan göras är enligt min analys mycket låg. Lägg till det att tilltron till sjukvård och polisen är förhållandevis hög. Men förväntansbilden att du som individ skall få hjälp låg. Allt mer träder bilden fram att svenska folket tycker att ansvariga myndigheter gör så gott dom kan, men dom arbetar inte för den enskilde medborgaren. Där får man allt mer ta hand om sig själv. Något jag började notera i flyktingkrisen. Men som sedan blivit starkare och starkare under pandemin och efter. Som nu allt mer gör sig påmind i våra undersökningar. Det gör mig riktigt orolig. Sverige håller ihop genom ett starkt offentligt system. Där svensken är solidarisk mot sin omgivning, men förväntar sig att skatten skall gå till att ta hand om problemen i samhället via våra myndigheter. Men myndigheter och politiker för den delen gladeligen lägger även det ansvaret på medborgaren så urholkas det svenska systemet sakta bit för bit.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Torbjörn press

Sammanfattning av resultat
Sjukvården fortsätter att vara svenska folkets viktigaste sakpolitiska fråga (62%). Jämfört med juni 2023 minskar dock andelen som anser att sjukvården är en av de viktigaste frågorna med 5 procentenheter, vilket innebär en signifikant minskning (67% jämfört med 62%). På andra plats finner svenskarna frågan om skolan och utbildning – 52 procent anser denna fråga vara en av de viktigaste sakpolitiska frågorna. Jämfört med juni 2023 minskar dock andelen som svarar skola och utbildning med 4 procentenheter (56% jämfört med 52%). På tredje och fjärde plats hittar vi frågan om lag och ordning (50%) och frågan om invandring och integration (46%). Frågan om klimatet (39%) klättrar i placering från en sjundeplats i juni 2023 till en femteplats i denna mätning. Frågan om landets ekonomi (38%) tappar i placering från en femteplats i juni 2023 till en sjätteplats i denna mätning. Frågan om äldreomsorgen tappar också i placering från en femteplats i juni 2023 till sjundeplats i denna mätning. Andelen som anser att äldreomsorgen (34%) är en av de viktigaste sakpolitiska frågorna minskar signifikant jämfört med den senaste mätningen och går från en sjätteplacering till en sjundeplacering. Även andelen som anser att energipolitiken (31%) är en av de viktigaste sakpolitiska frågorna minskar signifikant jämfört med den senaste mätningen, men stannar kvar på en åttondeplacering. På niondeplats finner vi frågan om miljön (28%), som klättrar från plats tio till nio. Sist på listan finner vi frågan om sysselsättning/arbetslösheten/jobben (25%), som tappar signifikant från position nio till tio.

Enbart förstaval
Om man enbart ser till väljarnas förstaval så ligger lag och ordning (15%), klimatet (13%) samt invandring och integration (12%) och sjukvården (12%) på första, andra respektive delad tredjeplats. På fjärde och femteplats plats hamnar frågan landets ekonomi (9%) och frågan om skola och utbildning (8%). Jämfört med den senaste mätningen från juni 2023 har frågan energi samt företagande och näringspolitik gått ge vika för försvaret (3%) och pensioner (3%).

Socialdemokratiska sympatisörer anser att sjukvårdsfrågan (21%) är den viktigaste frågan, detta i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort, näst viktigast är frågan om klimatet (14%). Moderata sympatisörer anser i sin tur att frågan om lag och ordning (28%) är den viktigaste frågan följt av frågan om landets ekonomi (19%). Båda dessa frågor anser moderata väljare vara viktigare i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort. Sverigedemokraternas sympatisörer anser att frågan om invandring och integration (36%) är den viktigaste frågan. Näst viktigast anser man att frågan om lag och ordning (32%) är. Sverigedemokraternas sympatisörer anser även detta i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort.

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ under perioden 2–7 november 2023 i åldersgruppen 18–84 år mot ett slumpmässigt individurval av svenska folket. Undersökningen ger därför en god bild av vad svenska folket i undersökt åldersgrupp tycker i frågan. Ett slumpmässigt urval av befolkningen innebär att vi kan ange felmarginaler och statistiskt säkerställda förändringar. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus. Antal intervjuer för denna undersökning var 1003. Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast”?

Ladda ner rapporten här: Viktigaste politiska frågan November 2023

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: