Vad tycker väljarna?

September 2020

Viktigaste politiska frågan september 2020

Novus september 2020: Lag och ordning nästan lika viktig som sjukvården

Sjukvården ligger fortfarande på topp, men tappar signifikant från 68 % till 56 % från en brinnande pandemi innan sommaren till en sommar som precis som tidigare sommar kantats mer av grova våldsbrott vilket syns på fråga nummer två, som ökar signifikant och går från en fjärdeplats till en andraplats i viktighet enligt svenska folket. Lag och ordning. Så känslan av en akut pandemi har helt klart lättat bland svenskarna även om 96 % av svenskarna fortfarande uppger att de håller avstånd enligt Novus Coronastatus, en hög medvetenhet om sjukdomen men det är skillnad på en risk man kan kontrollera och en man inte kan kontrollera. Där kommer oron för en skenande brottslighet och den sommarplåga som numer är nyhetsrapporteringen kring grova våldsbrott. En risk man inte kan kontrollera och inte heller begriper hur den kan få fortgå år efter år. Även invandringen ökar och har en klar tredjeplats nu före Skolfrågan. Skolfrågan (4:e plats), Äldreomsorg (5:e plats) och Miljö & Klimat (6:e) minskar alla signifikant i viktighet.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Sjukvården är fortsatt den fråga flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av lag och ordning och invandring och integration – frågor där mer än hälften anser vara de viktigaste politiska frågorna. I topp tio listan finns inga nya frågor jämfört med föregående undersökning.

Sjukvårdsfrågan tappar signifikant med 12 procentenheter jämfört med föregående undersökning, vilket gör att frågan om lag och ordning som ökar signifikant med 10 procentenheter nästan går om sjukvårdsfrågan i viktighet. Lag och ordning går från en tidigare plats fyra till en plats två och det skiljer nu bara en procentenhet mellan den och frågan om sjukvård. Lag och ordning är därmed tillbaka på samma höga nivå som den var innan Coronapandemin inträffade. Invandring och integration ökar med 2 procentenheter men halkar ner från en plats två till tre.

Det är inte bara frågan om sjukvård som tappar i viktighet i den här undersökningen utan även frågan om skola och utbildning och äldreomsorgen. Skola och utbildning tappar signifikant 7 procentenheter och halkar ner från plats tre till plats fyra och äldreomsorgen som ökade i föregående undersökning tappar nu istället signifikant med 5 procentenheter, men ligger fortsatt kvar som den femte viktigaste frågan.

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), dvs. den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. Istället för sjukvården är invandring och integration den allra viktigaste frågan. Bland partisympatisörerna är den frågan viktigaste för M-, SD-, och KD-sympatisörer, men inte särskilt högt prioriterad av något av de andra sympatisörerna. På andraplats hamnar frågan om lag och ordning som även den är viktigast för M, SD- och KD-sympatisörer, men även för en del S-sympatisörer och osäkra väljare. På tredje plats hamnar frågan om miljö och klimat som i huvudsak V-, C. L- och MP-sympatisörer tycker är allra viktigast, men även S-sympatisörer och osäkra väljare finner vi här.

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste frågan September 2020

Undersökningen är genomförd 3 – 9 september 2020 i åldersgruppen 18-79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1007 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: