Vad tycker väljarna?

December 2021

Viktigaste politiska frågan december 2021

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste Frågan December 2021

Viktigaste politiska frågan

Kommentar

Energipolitiken har gått från en tiondeplats till en sjundeplats i svenskarnas prioritering av viktigaste politiska sakfrågan. Svaret är så klart energipriset och att Sverige nu verkar satt sig i en sist där vi är beroende av våra grannars energiproduktion och prisnivåer. Det kommer sannolikt som en tråkig överraskning för de flesta svenskar samtidigt som en köldknäpp slår till och kärnkraften ju nedmonterats ytterligare utan att tillräckligt med nationell förnybar energi har kommit på plats. Att man behövde elda med olja istället är verkligen en negativ symbolisk signal. Sannolikt har fler flyttat fokus från miljöfrågan till energifrågan nu sedan innan sommaren. Svenskarna vet att miljö och klimat är två skilda saker och att klimatet är en global fråga som Sverige inte kan lösa nationellt, samt är allt mer positiv till kärnkraft då det inte släpper ut några växthusgaser och därmed inte bidrar till den globala uppvärmningen. Att framtiden är elektrifierad enligt politikerns styrmedel gör energipolitiken så klart ännu viktigare.

Skolpolitiken har också ökat signifikant. Under denna mätperiod hade DN sitt reportage om Engelska skolans grundare och det har säkert påverkat detta. För att påminna om svenskarnas syn på offentligt finansieras vårt och skola. Svensken förväntar sig valfrihet men man vill inte bli lurad på skattemedel.

Sjukvården dock fortfarande på förstaplats och att pandemin blossat upp igen är sannolikt en orsak till att det ökat lite, nyhetsrapporteringen och regeringens utspel bidrar till fokus. Lag och ordning fortsatt på en andraplats och invandringen på en tredje. Hur lag och ordning och invandring hänger ihop har jag skrivit om nästan varje gång så det kan man läsa i en äldre rapport.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Torbjörn Sjöström

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortfarande i topp och man kan ana en viss ökning (från 60% till 63%) – antagligen mycket på grund av den nya virusmutationen och att regeringen igen pratar om och har infört nya restriktioner och rekommendationer. Lag och ordning samt invandring/integration ligger fortsatt på andra och respektive tredjeplats. Frågan om energipolitik ökar signifikant i väljarnas ögon, från 23% i augusti till 31% i december, det är nu den sjunde viktigaste frågan för svenskarna (tionde plats i augusti). Även skolfrågan har ökat signifikant med 8%-enheter.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 60 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna.

Sjukvården är fortsatt den fråga som flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av lag och ordning, invandring/integration samt skola och utbildning – frågor där mer än hälften anser är de viktigaste politiska frågorna. Jämfört med augusti är samma frågor kvar i topp tio listan men har bytt plats med varandra.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan December 2021

Enbart förstaval

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), det vill säga den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. Här hamnar lag och ordning på första plats, följt av miljö och klimat samt invandring och integration. Sjukvården som ligger i topp när väljarna får välja flera viktiga frågor (tabell 1) hamnar i stället på en fjärdeplats när man enbart får ange sitt förstaval.

Lag och ordning anges som viktigaste främst av sympatisörer med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Miljö och klimat anges i motsats i första hand av sympatisörer till Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Invandring och integration anges i markant högre utsträckning av sympatisörer med Sverigedemokraterna (41% jämfört med 13% på totalen).

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati.

Ålders och könsfördelning

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan December 2021

Se vårt webbinarium: <strong>Ett år kvar till valet,</strong> presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström:

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: