Vad tycker väljarna?

April 2022

Viktigaste politiska frågan april 2022

Ladda ned rapporten här: Novus Rapport Viktigaste Frågan April 2022

Viktigaste politiska frågan

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilka frågor som enligt svenska folket är de 10 viktigaste politiska sakfrågorna.

Undersökningen är genomförd 7 – 11 april 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1018 personer har svarat på undersökningen av 1700 personer. Deltagarfrekvensen var därmed 62 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Försvarsfrågan fortsätter att öka i viktighet och är nu på en femteplats i svenska folket över de viktigaste politiska frågorna. Ökningen är även denna månade statistiskt säkerställd jämfört med föregående månad. I januari ansåg 19 % av svenskarna att det var den viktigaste frågan, nu anser 36 % att den är det. Kriget i Ukraina har självklart påverkat detta, och som i många andra frågor blir den ännu viktigare när regeringen bekräftar det blir frågan viktigare hos fler väljare. Sjukvården är fortsatt den viktigaste frågan och ökar lite jämfört med föregående månads lilla dipp. Energifrågan är en annan fråga som kommer bli intressant under detta valår, den ligger precis efter försvaret i viktighet. En fråga som började bli intressant under sommarens ökande energipriser i södra Sverige. Men som även den i samband med Ukraina kriget blir ännu mer aktuell. Även om den kanske också fått stå tillbaka lite som fråga på grund av kriget just nu så kommer den precis som försvarsfrågan att leva kvar fram till valdagen.

Tittar man på de olika partiernas sympatisörers prioritering i sakfrågor och vad de anser är absolut viktigaste frågan är det intressant att se att inte så många S sympatisörer anser att försvarsfrågan är den viktigaste. Bland M, KD och SD sympatisörerna anser fler att det är den viktigaste frågan. Bland M är den näst viktigast och SD tredje viktigast.

Sammanfattning

Försvarsfrågan ökar signifikant jämfört med mars 2022 och ligger nu på femteplats bland väljarnas viktigaste frågor. Det är inga andra signifikanta skillnader jämfört med föregående undersökning. Sjukvården ligger kvar i topp (64%) – den ökar igen dock ej signifikant. Lag och ordning på en andra plats (53%) följt av skola och utbildning (47%) på plats tre. Paradoxalt nog så sjunker invandring/integrationsfrågan och är sju procentenheter lägre än den var på i januari 2022 innan kriget i Ukraina. Energifrågan ligger kvar på ungefär samma nivå som mars 2022 och ligger nu på en sjätte plats.

På plats sju till tio finner vi Miljö och klimatfrågan (34%), äldreomsorgen (33%), landets ekonomi (30%) och pensionsfrågan (27%) – alla dessa har legat relativt stabilt över tid och det förekommer inga större skillnader mot föregående månads undersökning.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 60 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Fetmarkerade siffor är signifikanta förändringar jämfört med föregående undersökning.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här:

Enbart förstaval

Om man kollar på väljarnas förstaval så har vi sjukvårdsfrågan i topp följt av lag och ordning samt miljö/klimat. Det är framför allt Socialdemokratiska väljare som tycker sjukvården är viktigaste. I lag och ordning sticker Moderaterna och Sverigedemokraterna ut. Och när det kommer till miljö/klimat så är det helt klart att detta är Vänsterpartiets + Miljöpartiets viktigaste fråga. Sverigedemokraterna sticker även ut när det kommer till invandring/integration.

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati. Grönt betyder signifikant högre än totalen och rött betyder signifikant lägre än totalen.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Rapport Viktigaste Frågan April 2022

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.

Medverkande:
Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.

Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202

 

Se vårt webbinarium: Ett år kvar till valet presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström:

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: