Vad tycker väljarna?

Juni 2023

Viktigaste politiska frågan juni 2023

Ladda ned rapporten här: Novusrapport Viktigaste Frågan Juni 2023

Kommentar
Sex statistiskt säkerställda ökningar sedan februari. Sjukvården, Skolan, Invandring/integration, Äldreomsorg, Klimat och jobben. Energipolitiken minskar samtidigt säkerställt. Energipolitikens minskning är nog det minst överraskande, även om problemet inte är löst är det under varmare årstider ett mindre problem och de stora kriserna som vi formligen översköljs av dagligen så är det lätt att förtränga de som ligger precis runt hörnet. Tyvärr kommer väl svenskarna snart att påminnas om energifrågan igen, tidigare år har den gett sig till känna redan under sommarmånaderna. Men den kanske inte tar sig in i nyheterna förrän till vinter detta år. Nu är rekordhöga elpriser kanske mer vardag än nyhet.
Det hade nog varit lätt att tänka att lag och ordning skulle ökat, andelen grova brott som rapporteras om dagligen är det ju ingen som har missat. Men det kan vara så att möjliga lösningar lyser med sin frånvaro och de som var missnöjda med S hantering av frågan kanske inte ser att det är en politisk fråga utan en polisiär fråga. Så den ökar inte mer än att ligga på en tredjeplats.
Att jobben ökar i viktighet är också ganska väntat efter att det varit utanför svenska folkets topp 10 frågor så kommer de nu i en lågkonjunktur in på en niondeplats.
Sjukvård, skola och äldrevård är däremot direkt politiska frågor och ökar i viktighet för väljarna jämfört med undersökningen i februari. Detta är mycket ovanligt, ofta är det en fråga som ökar på bekostnad av andra. Men nu är vi nog i ett läge där alla kriser är på gång samtidigt. Inflationen slår mot jobben och tryggheten. Kriget och brottsligheten är en fond och samtidigt hör man om kriser i skolan, barn som svälter, skolan som måste bjuda på frukost och sjukvården som går på knäna osv.
Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Sammanfattning av resultat
Sjukvården fortsätter att vara svenska folkets viktigaste sakpolitiska fråga (67%). Jämfört med februari 2023 ökar andelen som anser att sjukvården är en av de viktigaste frågorna med 10 procentenheter vilket innebär en signifikant ökning (57% jämfört med 67%). På andra plats finner svenskarna frågan om skola och utbildning, 56 procent anser denna fråga vara en av de viktigaste sakpolitiska frågorna. Jämfört med februari 2023 ökar andelen som svarar skola och utbildning med 12 procentenheter (44% jämfört med 56%) vilket också innebär en signifikant ökning och ett hopp upp i position. På tredje och fjärde plats hittar vi frågan om lag och ordning (53%) och frågan om invandring och integration (47%) varav den sistnämnda också ökat signifikant sedan februarimätningen 2023 (42% jämfört med 47%). Jämfört med februarimätningen innebär det ett kliv ner i position för frågan om lag och ordning och ett kliv upp i position för frågan om invandring och integration. Även frågan om landets ekonomi (39%) klättrar i placering från en sjätteplats i februari 2023 till en femteplats i denna mätning. Frågan om äldreomsorg (39%) gör en stor positionsförflyttning och går från en niondeplats till en sjätteplats i denna mätning vilket också innebär att andelen som anser att denna fråga är bland de viktigaste ökat signifikant (28% jämfört med 39%). Klimatfrågan (37%) ökar också en placering i denna mätning och hamnar på en sjundeplats. Andelen som anser att energifrågan (36%) är en av de viktigaste sakpolitiska frågorna minskar signifikant jämfört med den senaste mätningen och går från en fjärdeplacering till en åttondeplacering. På niondeplats finner vi frågan om sysselsättning (30%) vilken slår ut frågan om försvaret från topp tio-listan. Sist på listan finner vi frågan om miljö (29%).

Enbart förstaval
Om man enbart ser till väljarnas förstaval så ligger sjukvård (15%), lag och ordning (14%) samt invandring och integration (13%) på första, andra respektive tredjeplats. Mellan första, andra och tredjeplaceringen skiljer det enbart en procentenhet mellan placeringarna. På fjärde och femteplats plats hamnar frågan om klimatet (11%) och frågan om skola och utbildning (9%). Jämfört med den senaste mätningen från februari 2023 har frågan om försvaret och frågan om pensioner fått ge vika för miljöfrågan (3%) och frågan om företagande och näringspolitik (3%).
Socialdemokratiska sympatisörer anser att sjukvårdsfrågan (23%) är den viktigaste frågan, detta i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort, näst viktigast är frågan om klimatet. Också den anser man vara viktigare i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort. Moderata sympatisörer anser i sin tur att frågan om lag och ordning är den viktigaste frågan följt av frågan om landets ekonomi. Båda dessa frågor anser moderata väljare vara viktigare i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort. Sverigedemokraternas sympatisörer anser att frågan om invandring och integration är den viktigaste frågan. Näst viktigast anser man att frågan om lag och ordning är. Sverigedemokraternas sympatisörer anser även detta i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort

Ladda ned rapporten här: Novusrapport Viktigaste Frågan Juni 2023

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: