Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

Februari 2021

Viktigaste politiska frågan februari 2021

Nu ser vi effekten av en utdragen pandemi. Sjukvården ligger fortsatt i toppen, men andra frågor som ökat under åren tappar i viktighet. Både Invandring och lag och ordning ligger kvar på andraplats men har signifikant gått ned jämfört med i november. Äldrevården ökar däremot signifikant i viktighet och är nu på en solklar femteplats, inte långt efter Skolan på plats fyra.

Förklaringen till äldrevårdens uppgång i betydelse är självklart Coronapandemin som blottat stora brister i äldrevården, även om de underliggande problemen inte är nya så är dess effekter nu ett tydligt tecken som allt fler reagerar på.

Men det finns fokusskillnader, äldrevården är viktig för många men inte absolut viktigast, om man bara tittar på förstaplats så ligger fortfarande sjukvård och invandring på delad förstaplats. Det kan enklast förklaras med att det är frågor som påverkar alla i en högre grad än äldrevård eller skola, som ju är extremt viktigt för de som berörs, men samtidigt mer perifer för andra. Det finns också tydliga partipolitiska skiljelinjer kring dessa frågor, se tabell 2. Så man ser tydligt de olika partiernas fokusfrågor i väljarnas prioriteringar av viktiga frågor.

Att lag och ordning och invandring handlar primärt om att det inte varit lika mycket rapportering om brottsligheten, något som dominerade nyhetsmedia i somras, och flera somrar innan dess. Efter att invandringen nästan drogs ned till noll så var det sannolikt primärt kopplingen mellan invandring och brottslighet som gjordes medvetet eller undermedvetet.

Sjukvården är fortsatt den viktigaste politiska frågan och den stärker sin viktighet i relation till frågorna invandring/integration och lag och ordning som båda ligger kvar på en delad andraplats men som båda minskar signifikant i viktighet med 6 procentenheter. Skola och utbildning ligger kvar på en fjärdeplats medan frågan om äldreomsorgen ligger på en femteplats, äldreomsorgen stärker sin position som ökar signifikant med hela 7 procentenheter och ökar mest bland samtliga frågor.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 66 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Fetmarkerade siffor är signifikanta förändringar jämfört med föregående undersökning.

Sjukvården är som tidigare den fråga som flest anser är en av de viktigaste politiska frågorna, följt av invandring och integration och lag och ordning – frågor där nära hälften anser vara de viktigaste politiska frågorna.

Sjukvårdsfrågan fortsätter precis som i föregående undersökning från november att öka i viktighet, frågan ökar från 63 till 66 procent jämfört med november och från 56 till 66 procent jämfört med september. Dessutom blir sjukvårdsfrågan relativt mer viktig då både invandring/integration (49%) och lag och ordning (49%) som delat är de näst viktigaste frågorna minskar signifikant i viktighet (-6% resp -6%) jämfört med november. Den fjärde viktigaste frågan är skola och utbildning som minskar något från 49 till 47 procent (-2%) jämfört med föregående undersökning. Äldreomsorgen är den frågan som ökar allra mest i viktighet från 38 till 45 procent, vilket är en signifikant ökning med 7 procentenhet.

Om vi enbart tittar på förstaval och en uppdelning på partisympati (tabell 2), dvs. den absolut viktigaste frågan enligt svenskarna blir positioneringarna något annorlunda. När vi enbart redovisar första val hamnar sjukvården på en delad förstaplats tillsammans med invandring och integration, följt av lag och ordning och miljö och klimat som ligger på en delad andraplats.

Om vi ser till partisympatisörernas viktigaste fråga är sjukvården allra viktigast för sympatisörer till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Både invandring/integration och lag och ordning som är den andra respektive tredje allra viktigaste frågan är viktigast för sympatisörer till Sverigedemokraterna, medan frågan om Miljö- och klimat är viktigast för sympatisörer till Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Landets ekonomi, som ligger på en femteplats, är viktigast för sympatisörer till Moderaterna.

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå och fördelat på partisympati. Grönt betyder signifikant högre än totalen och rött betyder signifikant lägre än totalen.

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste frågan februari 2021

Undersökningen är genomförd 28 januari – 3 februari 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

För november månads rapport 2020 om viktigaste politiska frågan klicka här

Vill du läsa om hur det skiljer sig i prioritering av de viktigaste politiska frågorna i förhållande till kön och ålder hos svenska allmänheten läs Katarina Hajdus blogginlägg här.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: